Energie en klimaat

Energie en klimaat - Leeuwarden

Jij kunt een substantiële bijdrage leveren aan de transitie van het verbruik van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Zowel bij organisaties als huishoudens. Je kunt helpen met het tegengaan van klimaatverandering en uitputting van grondstoffen. Denk aan energiebesparing, stimuleren en toepassen van duurzame energietechnieken, CO2-emissie reductie met aandacht voor maatschappelijke haalbaarheid. Dit kan op lokaal en op mondiaal niveau.

Raakvlakken met 'Water- en Milieutechnologie' en 'Toegepaste Ecologie'

Met deze specialisatie word je voorbereid om bijvoorbeeld als beleidsmedewerker energie en duurzaamheid bij de overheden, als consultant/onderzoeker energie bij adviesbureaus of als energiecoördinator bij bedrijven te kunnen werken. Door het integrale karakter van milieukunde heeft deze specialisatie nauwe raakvlakken met de specialisatie Water- en Milieutechnologie op het gebied van zuinig gebruik en terugwinning en hergebruik van grondstoffen en met de specialisatie Toegepaste Ecologie op het gebied van klimaatverandering.

Energie en klimaat is een onderdeel van de hbo-opleiding Milieukunde.