Specialisaties

Watermanagement

Hoe goed is Nederland voorbereid op klimaatverandering? Jij realiseert je dat het drukke Nederland kwetsbaar is voor hoge rivierafvoeren, de stijgende zeegspiegel en lange perioden van droogte. Naast dijken bouwen zullen we meer ruimte moeten geven aan water en tegelijk die ruimte slim moeten benutten voor wonen, werken, recreëren en natuur.

Als watermanager weet je hoe water stroomt! Je berekent piekafvoeren en de behoefte aan waterberging. Samen met gebruikers denk je na over de meeste geschikte locatie voor gebruiksfuncties zoals landbouw, natuur en bebouwing in relatie tot het watersysteem. Als watermanager draag je bij aan oplossingen die wenselijk én toepasbaar zijn in de omgeving. Samen met iedereen die er belang bij heeft, versterk je de klimaatbestendigheid en leefbaarheid van een gebied.

Grond-, weg-, en waterbouw

Sta je te watertanden bij de aanleg van veilige dijken, ruimte-voor-de-rivierprojecten of een nieuwbouwwijk met wegen en rotondes? Je hebt de neiging een veiligheidshelm op te zetten en de dijken te inspecteren, tekeningen te bestuderen in een bouwkeet en onderaannemers aan te sturen? Wil je bedenken hoe een nieuwe kade eruit moet komen te zien?

Als GWW-er ben je bezig om projecten te ontwerpen en realiseren. Je berekent de sterkte van waterkeringen en ook de kosten van aanleg. Je bedenkt hoe het project op duurzame wijze uitgevoerd kan worden. Met belanghebbenden in de omgeving overleg je over de inpassing van het project in de omgeving en samen onderzoek je de beste manier van aanleggen.

International Water Management: focus op delta's wereldwijd

Houd je van uitdagingen en ben je geïnteresseerd in andere landen en culturen, dan biedt de opleiding Land- en Watermanagement je de ruimte om op ontdekking te gaan en het watermanagement in andere landen te onderzoeken. De focus is daarbij gericht op de delta’s wereldwijd waar de Nederlandse deskundigheid van waarde kan zijn.

De specialisatie International Water Management is een aanvullende specialisatie die je kunt toevoegen aan je keuze voor Watermanagement of Grond-, Weg- en Waterbouw. Je kunt International Water Management op je diploma krijgen door een internationaal georiënteerde stage en/of minor te volgen en ter afronding van je studie een internationaal georiënteerd onderzoek in het Engels te verrichten. Daarnaast dien je aantoonbaar over Engelse taalvaardigheid te beschikken via een certificaat voor Cambridge Advanced Engels of een vergelijkbaar certificaat.