Loopbaankansen

De brede insteek van de opleiding Kust- en Zeemanagement zorgt ervoor dat jij overzicht hebt over het hele speelveld. Hierdoor kun je terecht bij veel verschillende organisaties. Spring in de wereld van de overheid, maatschappelijke organisaties maar ook bij educatieve instellingen, onderzoeksbureaus of het bedrijfsleven. Ook als je de internationale kust onder de loep wilt nemen zijn er tal van mogelijkheden.

Wat kun je worden?

De brede denkers in het kust- en zeemanagement zien we vaak terug in vijf beroepsgroepen; onderzoeker, beleidsadviseur, projectmanager, educator/communicator en als ondernemer/bedrijfsleven. We zoomen in op vier van deze beroepsgroepen:

Onderzoeker  

Als onderzoeker verricht je toegepast onderzoek. Dit levert een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek naar vraagstukken binnen de context van kust en zee. Zoom bijvoorbeeld in op de komst van exoten, waterkwaliteit of biodiversiteit. Je kunt aan de slag bij onderzoekbureaus, zoals bijvoorbeeld het NIOZ of Wageningen Marine Research en internationale onderzoeksgroepen.

Beleidsmedewerker

Als beleidsadviseur ontwikkel je nieuw beleid gericht op vraagstukken binnen de kust en zee. Denk aan duurzaamheid, voedselvoorziening of energietransitie. Je schrijft hiervoor een plan, adviseert én zorgt dat het wordt uitgevoerd. Je maakt veel keuzes zelf maar stemt ook af met andere specialisten. Als mogelijke werkgevers kun je denken aan overheid (ministerie LNV, kustprovincies, waterschappen, gemeenten), Rijkswaterstaat, Beheerautoriteit Waddenzee en belangenorganisaties (o.a. Waddenvereniging, Natuurmonumenten en Dutch Caribbean Nature Alliance). 

Projectmanager

Als projectmanager ben je verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van projecten die bijdragen aan oplossingen in het kust- en zeegebied. Je beheert planningen, voortgang en budget. Adviesbureaus zoals Arcadis, Deltares, Royal HaskoningDHV, ingenieursbureaus, offshore industries en overheden (o.a. Rijkswaterstaat) zijn organisaties waar je kunt gaan werken in deze functie.

Educator/communicator

In jouw rol als educator/communicator geef je voorlichting of onderwijs gericht op de ontwikkeling van het kust- en zeegebied. Je werkt dan bijvoorbeeld in het onderwijs of bij cultuur en maatschappelijke organisaties zoals Ecomare of Pieterburen.

Kom naar de open dag! Aanmelden

Doorstuderen?

Wil je met je hbo-diploma op zak toch nog verder studeren? Dan zijn er allerlei masters waar je terecht kunt. Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) biedt zelf ook diverse masteropleidingen aan, waaronder de Engelstalige master River Delta Development. Een unieke joint degree met de HZ University of Applied Sciences en Rotterdam University of Applied Sciences. Door de ‘water-expertise’ van deze drie hogescholen te bundelen word je opgeleid tot een veelzijdige deltaprofessional!

Meld je aan via Studielink Klik hier!