Specialisaties

De opleiding Diermanagement laat je kennismaken met verschillende werkvelden. In studiejaar 2 maak je al je de eerste keuze tussen Wildlife Management (wilde dieren) en Dier en bedrijf (gehouden dieren).  Daarna heb je nog ruimte over in je studieprogramma om te kiezen voor een tweede werkveld, zoals: Proefdierbeheer, Dieren in de zorg, Paard,, Natuureducatie of een van onze andere werkvelden binnen de opleiding Diermanagement of zelfs daarbuiten.

Gedurende de hele studie verdiep je je ook in het werkveld Dier en samenleving. Dit werkveld zit geïntegreerd in de opleiding. Immers, als je je wilt inzetten voor dierenwelzijn dan krijg je altijd te maken met mensen én met de maatschappij (samenleving). Verder verdiepen in dit werkveld? Dat kan natuurlijk ook door je keuze in studiejaar 2 en/of 3 én door je stage in jaar 3 en/of 4.

Wildlife Management

Meer of minder wolven in ons land? Willen mensen wel een bever of olifant in hun achtertuin? Hoe krijgen we een bedreigde diersoort van de rode lijst? Hoe herstellen we natuur van stad en platteland? Dat zijn concrete vragen voor een wildlife manager. Het belang van wilde dieren, natuur, biodiversiteit wordt breed erkend. Met Wildlife Management kan jij een bijdrage leveren aan een duurzamere wereld voor mens en dier.
Lees meer over Wildlife Management >

Dier en bedrijf

Het verantwoord houden van dieren is een hele kunst. Denk bijvoorbeeld maar eens aan dieren in een dierentuin, kinderboerderij, kennel of manege. Ze hebben de juiste voeding, verzorging en sociale omgeving nodig. Maar hoe organiseer je dat dan? En hoe zorg jij voor een goed gemanaged dierbedrijf met tevreden personeel én klanten met oog voor dierenwelzijn? Het werkveld Dier en bedrijf zorgt ervoor dat jij hier straks alle antwoorden op hebt!
Lees meer over Dier en bedrijf >>

Proefdierbeheer

Proefdieren zijn in Nederland goed beschermd. Alleen met de juiste bevoegdheid en opleiding mag je met proefdieren werken. Deze bevoegdheid kun je tijdens de studie behalen. In het werkveld van Proefdierbeheer werk je aan het verbeteren van het welzijn van dieren in onderzoek en de ontwikkeling van alternatieven voor proefdieren
Lees meer over Proefdierbeheer >>

Dieren in de zorg

Dieren worden steeds vaker ingezet bij therapieën en activiteiten voor mensen met een beperking. Denk maar aan hulphonden, dieren op een zorgboerderij of therapie met paarden. Jij staat in het werkveld Dieren in de zorg tussen de behandelaar, de cliënt en het dier in en adviseert over en begeleidt bij de juiste aanpak.
Lees meer over Dieren in de zorg >>

Paard

Paard maakt je wegwijs in het werkveld van de paardensector. Hierdoor kun je bijdragen aan een gezond en stressvrij (sport)paard in Nederland en daarbuiten. Want paarden die gezond en tevreden zijn, zijn voor hun eigenaren en ruiters een vriend voor het leven!
Lees meer over Paard >>

Natuureducatie

Jij ziet jezelf later werken bij de educatieve dienst van een dierentuin, activiteiten begeleiden bij een natuurbeschermingsorganisatie of een (gast)les verzorgen voor jouw groene werkgever. Het draait bij het werkveld Natuureducatie dan ook om het ontwikkelen en aanbieden van educatief materiaal voor verschillende doelgroepen. Kennis van didactiek en van de sector natuur- en milieueducatie zijn daarom erg belangrijk.
Lees meer over Natuureducatie >>

Dier en samenleving

Dieren… We eten ze, houden (van) ze, pikken hun leefgebied in, beschermen ze en doen proeven op ze. Dit maakt de relatie tussen mensen en dieren complex, maar ook enorm boeiend. In het werkveld van Dier en samenleving staat deze boeiende relatie centraal én oefen je hier op verschillende manieren invloed op uit. Een echte uitdaging.
Lees meer over Dier en samenleving >>