Studieprogramma

Studieprogramma Bos- en Natuurbeheer

Bij Bos- en Natuurbeheer leer je meer op het gebied van biologie, aardrijkskunde en economie. Maar denk ook aan termen als klimaatverandering, recreatie, landschap, tropen, flora en fauna, hout, natuur en gezondheid, ecologie en handel, duurzaamheid en biodiversiteit.

Basiskennis en specialisatie

De opleiding Bos- en Natuurbeheer duurt vier jaar. Het eerste jaar werk je aan een goede basiskennis over het Nederlandse landschap. Je krijgt vakken als bodemkunde, geologie, vegetatie en fauna, bosbeheer en recreatie. Je doet onderzoek in Nationaal Park de Hoge Veluwe en leert over het beheer van bos- en natuurgebieden. Het tweede jaar maak je verder kennis met planvorming, onderzoek, inrichting en beheer. Je schrijft een beheersplan voor een bosgebied, je onderzoekt de kansen voor het opstarten van een eigen onderneming en schrijft een ondernemingsplan. Zo ontdek je waar jouw interesses liggen. In de tweede helft van je opleiding ga je je specialiseren. Je sluit de opleiding af met een afstudeerproject.

Voorbeeld studieopbouw

Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
1 Inleiding
Landschap
Ecologie
Internationale uitdagingen
Beheer
Transities
Waarde van natuur
Gebiedsontwerp
Veldonderzoek
Beheer in de praktijk
2 Natuur en klimaat
Keuzevak
Inrichting
Keuzevak
Klimaatslim bosbeheer
Keuzevak
Veldonderzoek in de praktijk
BNB en jij
3 Specialiseren Minor of stage
4 Minor of stage Afstudeeropdracht