Studieprogramma

Met de opleiding Bos- en Natuurbeheer stoom je jezelf klaar voor een toekomst als adviseur of beheerder van bos, natuur en landschap. In het eerste en tweede jaar heb je een gezamenlijk programma met je studiegenoten. Dan leg je je advies- en beheerbasis. Vanaf jaar 2 geef je met keuzevakken richting aan je studie. Waarna je je in het derde jaar specialiseert tot adviseur of beheerder. Jaar 4 bestaat uit een minor en afstudeeropdracht. 

Jaar 1: de basis

Je start je opleiding breed. Met vakken die biologie en aardrijkskunde omvatten. In jaar 1 leer je bos, natuur en landschap te begrijpen en het geheel te bekijken. Ecosystemen, planten en dieren, klimaatverandering, biodiversiteit, wet- en regelgeving, economie en maatschappij passeren de revue. Natuurlijk bouw je niet alleen aan je kennis, maar ook aan je skills. Je gaat aan de slag met communicatie, samenwerking, projectmanagement, stakeholdersanalyses en reflectie. Dat doe je zelfstandig of in groepen, actief en praktisch, zowel fysiek als online.

Deze (en meer) vakken volg je in jaar 1:

  • Ecologie
  • Wereldwijde ontwikkelingen
  • Bos- en natuurbeheer
  • Ontwerp van nieuw gebied
  • Adviesvaardigheden
  • Buitenlessen en -excursies
Brochure aanvragen? Klik hier!

Jaar 2 en 3: verdieping en praktijk

In het tweede jaar verstevig je je basis verder. Door bijvoorbeeld naar de natuur te kijken in een veranderende omgeving. Door meer te leren over de inrichting van het rivierengebied en over klimaatslim bosbeheer. En door onderzoek te doen in het werkveld. Zo kun je nog beter je keuzevakken selecteren. Zoals landgoed van de toekomst, duurzame houtteelt en natuurherstel.

Jaar 3 staat in het teken van je specialisatie: de Beheerder of de Adviseur. Je loopt dan ook een halfjaar stage bij bijvoorbeeld een terreinbeherende organisatie, overheid, adviesbureau of ngo.

Jaar 4: afstuderen

Het eerste halfjaar volg je een minor bij een hogeschool in binnen- of buitenland. Bij ons tref je de minoren ‘Ecohydrologie’ en ‘Bomen en stedelijke omgeving’. Daarna studeer je af. Als je de specialisatie voor beheerder hebt gekozen, dan maak je een inrichtingsplan. Je verdiept daarbij je kennis over de natuurlijke omgeving van bostypen. En over soortgroepen die van belang zijn voor het werkveld, zoals bomen en grazers.

Heb je de specialisatie voor adviseur gevolgd? Dan schrijf je een adviesopdracht. En je versterkt je kennis over vegetatie en over relevante soortgroepen, zoals vleermuizen en vogels.  

Voorbeeld studieopbouw

Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
1

Inleiding in bos- en natuurbeheer

Beschrijving landschap

Introductie ecologie 

Transitiemodule

Internationale uitdagingen

Introductie beheer 

Waarde van natuur

Ontwerp van nieuw bos- en natuurgebied 

Advies in het veld

Beheer in de praktijk 

2

Natuur in veranderende omgeving

Keuzevak 

Inrichting natuur in de delta

Keuzevak 

Klimaatslim bosbeheer

Keuzevak 

Beroepsoriëntatie

Veldonderzoek in de praktijk 

3 Specialisatie Stage
4 Minor Afstudeeropdracht

 

Welke specialisatie kies jij?

De beheerder

Na deze specialisatie kun je een bos, natuurgebied of landschap doorgronden en een duurzaam beheerplan ervoor creëren. Je kent de verschillende functies van het gebied, weet wat de belangrijke ontwikkelingen zijn en zet de juiste toekomstscenario’s op papier. Dat doe je samen met de partijen die er een rol in spelen, zoals recreanten, omwonenden en overheden. Zo leg je het fundament voor een job als bijvoorbeeld beheerder bij een terreinbeherende organisatie of als boswachter.  

De adviseur

Tijdens de adviseursspecialisatie doe je onderzoek naar het beheer van een natuurgebied. Daarvoor duik je het veld en de literatuur in. De gegevens die je zo verzamelt, analyseer je. Natuurlijk bekijk je de ecologische kant ervan, maar je zet het ook in een breder (sociaal-maatschappelijk en economisch) perspectief. Hierna kun jij een steengoed advies geven. Die vaardigheden zijn welkom in een baan als adviseur bij - zeg - een ecologisch adviesbureau of terreinbeherende organisatie. 

Kom naar de open dag! Aanmelden

Geslaagd?

Heb je je afstudeeropdracht achter de rug, dan zit ook je studie erop. Gefeliciteerd! Want je mag jezelf Bachelor of Science (BSc) ‘Bos- en Natuurbeheer’ noemen. Vanaf nu ligt de wereld van bossen, natuur en landschappen voor je open. 

Bekijk je loopbaankansen

Meld je aan via Studielink Klik hier!