Opleiding: Bachelor
Locatie: Leeuwarden
Opleidingsduur: 4 jaar
Taal: Nederlands
Soort: Voltijd

Biotechnologie (bachelor voltijd)

Kom een dagje proefstuderen! Inschrijven

Duurzame oplossingen voor actuele vraagstukken

Hoe ontwikkelen we inovatieve gewassen die bestand zijn tegen ziektes en een hoge opbrengst hebben om de groeiende wereldbevolking te voeden. Hoe maak je een test en een vaccin tegen een nieuw virus? Hoe kunnen we de afvalberg verkleinen en onze reststromen beter benu tten in de nieuwe biobased economy? Hoe kun je diëten en medicijnen ontwikkelen die geschikt z ijn voor individuele patiënten? Biotechnologie is het antwoord op al deze vragen. Het behandelt de uitdagingen van nu met innovatieve oplossingen om ons klaar te maken voor een duurzame toekomst. Het arbeidperspectief is zeer gunstig want het werkveld zit te springen om jonge biotechnologen die deze uitdagingen aan willen pakken! De studie van de toekomst.

Enige opleiding in zijn soort in Nederland

Je begeeft je al snel op het snijvlak van leven en dood, biochemie van virussen, computervirussen en informatica, chips en DNA, genetische modificatie, stamcelkweek, databank-onderzoek, nanotechnologie en beveiliging. Biotechnologie is een spannend vakgebied dat sterk in beweging is. Wil je hierin aan het werk, dan is Leeuwarden the place to be. Want de opleiding Biotechnologie in Leeuwarden is de enige in zijn soort in Nederland.

Wie ben jij?

Je houdt van exacte vakken en hebt een kritische blik. Daarnaast ben je nauwkeurig, resultaatgericht en heb je veel doorze ttingsvermogen. De echte wereld staat centraal; al direct vanaf het begin werk je in teamverband met casussen uit de prakt ijk via gastlessen, projecten en vaardigheidstrianingen van ervaren onderzoekers en docenten. Het gaat om leren door zien, doen én communiceren. Wil je hierin aan het werk, dan is Leeuwarden the place to be!

Biotechnologie is een samenwerking van HVHL en NHL Stenden Hogeschool.

Brochure aanvragen? Klik hier!