Communicatie, Participatie & Sociaal-Ecologisch Leren (CoPSEL)

Transitieprocessen voor een duurzame toekomst

Huidige opgaves in antwoord op complexe problemen klimaatverandering,  biodiversiteitsverlies en grondstoffenschaarste  vereisen gezamenlijke visies voor een duurzame toekomst.

De onderzoeksgroep Communicatie, Participatie & Sociaal-Ecologisch Leren (CoPSEL) draagt bij aan collectieve transitieprocessen voor een duurzame toekomst door onderzoek naar processen van communicatie, participatie en sociaal-ecologisch leren in regionale, nationale en internationale contexten.

Het recente advies Naar een Duurzame Economie. Overheidssturing op Transities van de Raad van de Leefomgeving en infrastructuur verwijst hier naar in het aandachtspunt: “Transities vragen om een samenhangende toekomstvisie op een duurzame samenleving, ondanks de onzekerheid over hoe die toekomst zich zal ontwikkelen”.

Dit aandachtspunt onderstreept het belang van een multi-stakeholder en systeembenadering in het werken aan opgaven waarin korte termijnbelangen en vigerende paradigma’s conflicteren met  lange termijnambities, ‘social-imaginaries’ en wenselijke bestuurspraktijken.

De groep richt zich op kennis-creatie, participatief bestuur en sociale dialoog in samenwerkingsverbanden die plaatsvinden in open innovatie systemen zoals ‘Living Labs’ waar publieke en private partijen samenwerken.

Het toepassen van een perspectief van ‘experience capitalisation’ benadrukt de interesse van de groep om resultaten van onderzoek documenteren en te delen ten behoeve van onderwijs en professioneel gebruik. De onderzoeksgroep heeft een specifieke expertise op het gebied van visuele leerstrategieën, ‘serious gaming’ en het ontwikkelen van Living Labs.

Een trans disciplinaire en cross-cutting onderzoeksgroep

De onderzoeksgroep werkt in het onderwijs en met studenten van diverse VHL bachelor- (LWM, MLO, CZM, IDM, BNB) en masterprogramma’s (MoD, APCM, IDCM en RDD).

Neem voor meer informatie over de (projecten van de) onderzoeksgroep contact op met Loes Witteveen (lead researcher) via Loes.Witteveen@hvhl.nl of Jan Fliervoet (project manager) via Jan.Fliervoet@hvhl.nl of met betrokken docent - onderzoekers van de opleidingen.

  • Judith Santegoets (ML, BNB)
  • Leonoor Akkermans (IDM)
  • Pleun van Arensbergen (MoD)
  • Marcel Rompelman (LWM)
  • Karen Tuason (APCM)
  • Ben ter Mull (T&L)
  • Brechtje Horsten (T&L)

Living Lab Upper Citarum

Suara Citarum

Creative strategies and public participation as convincing strategies in the (re)configuration of Living Labs; Exploring 21st century skills in complex multi stakeholder situations’

Mayangsari, A. Isamil, B. Maulana, M. N. Alam, D. Roosmini, S. Septiana, F. Laila, D. Mahandayani, H. Ardhani, L. Witteveen and T. Botden, "Suara Citarum. Citarum Voices. Telkom University. ITB. Van Hall Larenstein University," (2018). [Online]. Available:

Copsel on the water

Living Lab Delta Oost

Sustainable Development Goals in the municipality of Rheden

Loes Witteveen, Jeroen Rijke, Pleun van Arensbergen (eds) 2019. Sustainable Development Goals in the municipality of Rheden: local perspectives on global goals. Sustainable River Management and Communication, Participation and Social-Ecological Learning. Van Hall Larenstein University of Applied Sciences.

VPA Rijntakken

VPA Rijntakken ‘The Making of’ 

VPA Rijntakken trailer

Living Lab Enrekang

Nurdahalia Lairing, Loes Witteveen and Elske van de Fliert. 2019. Assessing the Potential for a Digital Farmer Field School supporting local innovation in the Coffee Value Chain in Enrekang District, South Sulawesi, Indonesia. Paper presented at the at IAMCR 2019 conference in Madrid, Spain, July 7-11, 2019

Publications

Co-creatieve rivierlandschappen, Smits, Straatsma, Fliervoet

Witteveen, Loes., Jacomien den Boer. River Flows – An Artistic Approach Towards Community Resilience, Participation and Social Learning in Natural Resources Management. 2018. Chapter in Nico Carpentier (ed.) (2019) Respublika! Experiments in the performance of participation and democracy. Limassol: Neme

Witteveen L., Lie R. (2019) Visual Communication and Social Change. In: Servaes J. (eds) Handbook of Communication for Development and Social Change. Springer, Singapore doi:10.1007/978-981-10-7035-8_55-1

The Philippines VPA Climate Change Adaptation

In cooperation with the professorship Circular Economy and Water Resources Management. Local approaches to supporting agricultural productivity and managing impacts of climate variability and change in indigenous communities in Aurora Province, Philippines. VPA Climate Change Adaptation Philippines. A partnership with  Reading University (UK)

Copsel presentation

India VPA Kerala’s Coast 2.0

In cooperation with the professorship Sustainable River Management, Kerala University of Fisheries and Ocean Studies (KUFOS). India and TU Delft.

Preconference activity of the AQUBE conference 2019:

Publications

Witteveen, L., Lie, R. (2018) Visual Problem Appraisal. An educational package, which uses filmed narratives. In S. Griffith, M. Bliemel & K. Carruthers. Visual tools for developing student capacity for cross-disciplinary collaboration, innovation and entrepreneurship. & A. Rourke and V. Rees (Series Curators), Transformative Pedagogies in the Visual Domain: Book No. 6. Champaign, IL: Common Ground Research Networks.