Nieuw lectoraat Eiwittransitie aan de slag met voeding van de toekomst

11-01-2023

Vanaf 2023 start Martina Sura (Ph.D.) bij Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden als lector Eiwittransitie. Het nieuwe lectoraat heeft als doel om via het toepassen van nieuwe inzichten en technieken de eiwittransitie te versnellen. Hierbij zal een accent worden gelegd op gezond en duurzaam geproduceerd voedsel.

Samenwerken met studenten en werkveld

Sura is geen onbekend gezicht binnen de hogeschool en het werkveld. De geboren Tsjechische volgde haar opleidingen, master en Ph.D. in microbiologie, aan de Universiteit voor Scheikunde en Technologie in Praag. Na haar promotie heeft ze eerst als assistant professor aan dezelfde universiteit gewerkt, voordat zij in Leeuwarden aan de slag ging als docent-onderzoeker bij de opleiding Biotechnologie. “Als lector Eiwittransitie aan HVHL wil ik mij inzetten om onderzoek, onderwijs, werkveld en samenleving te verbinden. Ik ga daarvoor graag nieuwe samenwerkingsverbanden aan om zo de eiwittransitie gezamenlijk mogelijk te maken.”

Microbiologie en biotechnologie als basis

Vanuit voorgaande functies als senior onderzoeker en als docent-onderzoeker, heeft Sura haar kennis van microbiologie en biotechnologie, genetische modificaties en de rol van microben (zoals bacteriën) in de bodem, planten en menselijk gezondheid gericht uitgebouwd. “Deze kennis ga ik actief inbrengen in de eiwittransitie zodat we nieuwe paden gaan bewandelen. Vanuit de nauwe verbondenheid en mijn liefde voor het onderwijs zie ik volop mogelijkheden om ook vanuit het lectoraat Eiwittransitie een bijdrage te leveren aan onze opleidingen. Bijvoorbeeld via het integreren van interessante onderzoeksvragen in onze onderwijsprogramma’s.”