Werkbezoek Directeur-generaal OCW op Hogeschool Van Hall Larenstein

07-04-2022

‘Hogeschool van Hall Larenstein verbindt op een unieke manier onderwijs en praktijkgericht onderzoek’

Op dinsdag 5 april bracht directeur-generaal Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Feite Hofman, een werkbezoek aan Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) in Velp. In een gevarieerd programma is de wijze waarop HVHL omgaat met de actuele ontwikkeling in hoger onderwijsland rondom de koppeling tussen onderwijs en praktijkgericht onderzoek vanuit diverse kanten toegelicht. 

Directie HVHL werkbezoek Feite Hofman OCW
V.l.n.r. Gerard Robijn (directeur onderzoek - locatie Velp), Ruth van der Beek (directeur onderwijs - locatie Velp), Jan van Iersel (voorzitter College van Bestuur), Feite Hofman (directeur-generaal Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie bij het ministerie van OCW), Anneke Luijten-Lub (lid College van Bestuur a.i.) en Jannet Lavalette (manager International Affairs).

HVHL heeft de ambitie om iedere student tijdens de studie ervaring op te laten doen in praktijkgericht onderzoek. Om dit voor elkaar te krijgen, wordt aan iedere opleiding een lectoraat verbonden. De directeur-generaal maakte vandaag kennis met student Internationale Business in Food and Flowers, Britte van Die. Zij werkt op het landgoed van HVHL aan een kleinschalig, circulair voedselsysteem dat ze wil introduceren in onder meer India. Haar overtuiging is dat niemand in de wereld honger hoeft te lijden. Het voedselproject van de IBFF-student is genomineerd voor de Impactprijs Groen Onderwijs. Dit is één van de innovatieve onderwijsconcepten die de koppeling tussen onderwijs en onderzoek bij HVHL typeert. Feite Hofman: ‘Hogeschool van Hall Larenstein verbindt op een unieke manier het onderwijs met praktijkgericht onderzoek’.

Connectie met het werkveld via Living Labs
In diverse Living Labs zetten studenten, docenten samen met onderzoekers zich in voor real-life opdrachten uit het werkveld. Op die manier ontstaat er niet alleen verbinding tussen onderwijs en onderzoek, maar ook verbinding met bedrijven en overheden. College van Bestuur lid Anneke Luijten-Lub: ‘HVHL levert een meerwaarde met afgestudeerde professionals en praktijkgericht onderzoek, hiermee bieden wij oplossingen in de Nederlandse maatschappij en daarbuiten’. 

Leven lang ontwikkelen speelt in op toenemende vraag uit het werkveld 
Een ander onderwerp dat revue passeerde was een ‘Leven lang ontwikkelen’. Door nauw contact te onderhouden met het werkveld en regio, zorgt HVHL naast opleidingen die goed aansluiten op de behoefte vanuit werkveld en regio, ook voor kortdurende trainingen en cursussen. Feite Hofman werd bijgepraat over training en cursussen bij HVHL. Directeur Onderwijs Ruth van der Beek zegt hierover:  ‘Al jaren krijgen wij een toenemende vraag vanuit het werkveld naar rentmeesters. Er is bijvoorbeeld een toenemende vraag naar managers van de leefomgeving, die oog hebben voor alle betrokkenen, in de stad en in het landelijk gebied. Deze professionals leiden we in Velp en Leeuwarden op, om zo aan de vraag te voldoen.

Samen onderwijs geven en onderzoek doen op Europese Universiteit
Feite Hofman toonde zich geïnteresseerd in het feit dat HVHL sinds kort deel uitmaakt van een zogenaamde ‘Europese Universiteit’. Deze Europese Universiteit bestaat naast HVHL uit hogescholen en universiteiten in Finland, Griekenland, Roemenië en Spanje. Uitwisseling van studenten en personeel en het ontwikkelen van gezamenlijke onderwijsprogramma’s worden vanuit de Europese Unie gestimuleerd en financieel ondersteund. 

Landgoed als klaslokaal
Met één student van de opleiding Bos- en Natuurbeheer (BNB) en twee studenten Internationale Business in Food and Flowers (IBFF) bezocht hij het unieke landgoed waarop de hogeschool is gevestigd. Hij bekeek onder begeleiding van student Jorrick Kalter (BNB) de ijsvogelwand. Daarna bezocht hij de tuinen en kassen. Hier besprak hij met IBFF studenten Saki Morita uit Japan en Prajwa Barge uit India hun kennis van planten. Hij stelde hen vragen over het geleerde tijdens de opleiding, het werkveld en hun toekomstplannen. Feite Hofman concludeerde aan het einde van de rondleiding: ‘Het landgoed fungeert hier echt als klaslokaal’.  

International Business and Flowers studenten geven uitleg
V.l.n.r. Feite Hofman krijgt uitleg in de kassen van Internationale Business in Food and Flowers studenten Prajwa Barge en Saki Morita in de kassen op Landgoed Larenstein.