Symposium Agroforestry en Notenteelt zet ondernemers centraal

10-05-2022

Op woensdag 18 mei 2022 organiseren Hogeschool Van Hall Larenstein, de Nederlandse Notenvereniging, CropEye, LTO-Noord, Agroforestry Netwerk Gelderland en de projecten Farm Life en Natuurinclusief met bomen het minisymposium Agroforestry en Notenteelt.

Wat                      : Minisymposium Agroforestry en Notenteelt
Waar                    : Hogeschool Van Hall Larenstein, Larensteinselaan 26 A, Velp|
Wanneer            : Woensdag 18 mei 2022
                              : 10.30 – 12.00 uur Bezoek aan bedrijf met agroforestry en of notenteelt
                              : 13.30 – 17.00 uur Lezingen en workshops
Voor wie             : Agrarische ondernemers en alle andere geïnteresseerden
Kosten                 : Geen

Agroforestry en Notenteelt

Goed voedsel en een robuust verdienmodel
De landbouw bevindt zich in een transitie naar kringlooplandbouw. De nieuwe landbouw moet biodivers, natuurinclusief, landschappelijk aantrekkelijk en klimaatbestendig worden met robuuste, goede verdienmodellen voor de ondernemers. Bomen spelen een belangrijke rol in die overgang. Daarom worden steeds meer bomen aangeplant in agrarische bedrijfssystemen. De teelt van noten (met name hazel- en walnoten) past uitstekend in de kringlooplandbouw. De nieuwe ontwikkelingen, agroforestry en notenteelt, zorgen op termijn voor een mooi landschap met notenbomen, veel biodiversiteit, een gezond en vitaal platteland en een verdienmodel voor ondernemers. De transitie moet wel gekoppeld zijn aan robuuste verdienmodellen. Ecosysteemdiensten kunnen interessant zijn, maar de focus ligt op de productie van kwalitatief goed voedsel (en afgeleide producten) waar de ondernemer een verdienmodel op kan ontwikkelen.

Voor wie?
Denkt u na over agroforestry of notenteelt? Ben u er recent mee gestart? Werkt u in de periferie van de agrarische sector of heeft u een beleidsfunctie op het gebied van ruimtelijke ordening en platteland? Dan is dit minisymposium de gelegenheid om kennis te maken met deze nieuwe ontwikkelingen. En met ondernemers die al actief zijn op het gebied van agroforestry en/of notenteelt.

Ochtendprogramma vanaf 10:30 uur
Het minisymposium van 18 mei bestaat uit twee afzonderlijke programma’s. In de ochtend kunt u vanaf 10.30 uur diverse agrarische bedrijven met agroforestry of notenteelt in de omgeving van Velp bezoeken. Een unieke mogelijkheid om in gesprek te gaan met ondernemers die de stap gezet hebben en hun bedrijf te bezoeken.

Middagprogramma vanaf 12:30 uur
In de middag kunt u vanaf 13.30 luisteren naar korte wervende lezingen over agroforestry en notenteelt in Nederland waarna u in twee rondes zich verder kunt verdiepen in verschillende aspecten van deze nieuwe vorm van landbouw.

12:30 uur

Inloop met koffie en thee

13.30 uur

Welkom door Daan van de Linde (docent HVHL)

13.35 uur

Gerard Robijn (directeur Onderzoek HVHL)  over praktijkgericht onderzoek binnen HVHL

13.40 uur

Ton Baltissen (voorzitter Nederlandse Notenvereniging) over de NVV en onderzoek aan notenbomen

13.45 uur

Jasper van den Munckhof (Nieuwe Bodem) over transitie en de bijbehorende uitdagingen

14.00 uur

Jose van Gerwen (Provincie Gelderland) over ambities van Gelderland en Nederland

14.15 uur

Dyon Temming (Het Buitenburo) over het Agroforestry Netwerk Gelderland

14.30 uur

John Heesakkers (Janmiekeshoeve) over zijn ervaring als ondernemer

14:45 uur

Afsluiting voordat workshoprondes beginnen door Daan van der Linde

15:00 uur

Workshopronde 1

16:00 uur

Workshopronde 2

16:45 uur

Afsluiting inclusief borrel

17:30 uur

Einde symposium

Aanmelding
Zowel voor de ochtend als voor de middag is aanmelding noodzakelijk. Wilt u zich aanmelden, stuur dan een mail naar [email protected] en u ontvangt nadere informatie over het programma. Daarmee kunt u een keuze maken en zich vervolgens aanmelden via een online formulier dat meegestuurd wordt.

Kennis delen
Wilt u op het minisymposium een poster presenteren of in een stand uw diensten en producten aanbieden? De mogelijkheden zijn er. Laat het ons weten. Heeft u vragen over het minisymposium? Stuur dan een mail naar [email protected]

Met vriendelijke groet namens het organisatiecomité,

Ton Baltissen & Herman Janssen (Nederlandse Notenvereniging),
Dick van Dorp & Eurídice Leyequién (Hogeschool Van Hall Larenstein)

Agroforestry en Notenteelt