Minor Feeding our Planet: een minor voor elke student

16-03-2022

Minor Feeding our Planet: een minor voor elke student

Elke student kan bijdragen aan een duurzame voedselvoorziening. Vraagstukken rondom duurzaamheid kunnen overweldigend overkomen. Neem ons voedselsysteem: hoe kun je dat duurzamer maken? Mogelijk is deze vraag te complex om te beginnen aan het vinden van een antwoord. Wat ook kan, is beginnen met minor Feeding our Planet. Dat deden in september 2021 tien studenten van vier verschillende opleidingen die afkomstig waren van drie hogescholen.

Samenwerken
Complexe duurzaamheidsvraagstukken kunnen vaak alleen opgelost worden door vanuit verschillende vakgebieden ermee aan de slag te gaan. De studenten van de minor hadden als opleidingen Food & Business (HAN), Bedrijfskunde (Saxion), Management van de leefomgeving (VHL) en Milieukunde (VHL). Samen hebben ze de eerste zes weken de voedselvoorzieningsketen van bodem tot bord onderzocht. In deze weken hadden ze contact met meer dan dertig externen die op een of andere manier bezig waren met duurzame voedselvoorziening.  Samen met vertegenwoordigers van gemeentes en burgerinitiatieven, boeren, een restauranthouder en vishandelaar, GGD Fryslân, SC Cambuur, voedingsmiddelenfabrikanten, congresorganisators, politici en onderzoekers, bespraken de studenten verschillende mogelijkheden voor duurzaam voedsel voor de toekomst. Ook werkten ze in wisselende groepen aan weekopdrachten. Na zes weken kozen de studenten groepen en thema’s om tot eind januari 2022 aan de werken.

Mogelijkheden
De overkoepelende vraag van de minor is: hoe kun jij vanuit jouw vakgebied bijdragen aan een duurzame voedselvoorziening. Centraal in minor Feeding our Planet  staat denken vanuit een positieve toekomst in plaats vanuit problemen die moeten worden opgelost. Als je denkt vanuit een ideale toekomst en hoe jij daar als persoon aan bij kunt dragen, levert dat energie op. Deze energie was terug te zien in het enthousiasme waarmee de studenten aan de slag waren met hun zelfgekozen projecten. De onderwerpen van de groepsprojecten waren:
* Regeneratieve landbouw en een gesloten kringloop door boer en burger
* Nieuwe verdienmodellen voor boeren in veenweidegebied De Deelen
* Voedseleducatie voor basisscholieren.

Persoonlijke verdiepingen
Naast de teamprojecten kozen de studenten elk een thema voor een persoonlijke verdieping. Ook deze keuze was vrij, evenals de aanpak. De gekozen thema’s waren duurzame visserij, bouwplan zilte teelt, imagoverbetering van de consumptieaardappel, community-based aquaponics, urban farming, schimmels in de bodem, wormencompostering boer – burger, bewustwording biologisch voedsel, dronegebruik bij strokenteelt en inrichting boerenerf ten behoeve van bijenhouden. Bij de uitwerking van de persoonlijke verdiepingen komt het aan op eigen initiatief van de studenten. Hoeveel wil jij leren en welke activiteiten onderneem je en met wie zoek je contact? Tijdens de minor breidden de studenten hun persoonlijke netwerken uit. Bovendien gaf de minor inspiratie voor het vinden van een stage- of afstudeeropdracht.

Activiteiten
Zowel in de eerste als tweede periode was er een meerdaagse excursie. De meerdaagse in de tweede periode was georganiseerd door de studenten. Deze vond plaats in Twente. Op het programma stonden een excursie bij Green East, een onderzoekscentrum voor voedselinnovaties, bezoek aan een MBO met oa VR-ervaring in een voedingsmiddelenfabriek, excursie bij Grolsch, rondleiding distributiecentrum van bezorgsupermarkt Picnic en een rondleiding op een veehouderij met een melkverwerkingsunit en een geautomatiseerde boerderijwinkel.
Vanaf week 6 van de eerste periode konden studenten voorstellen doen voor de inhoud van de minor. Zo hebben studenten rondleidingen geregeld en/of verzorgd bij een geitenhouderij, een biologisch-dynamische veehouderij en een akkerbouw- en loonbedrijf.

Inschrijving open voor 2022-2023
In september 2022 begint minor Feeding our Planet voor de vijfde keer. Studenten van alle hogescholen en studierichtingen zijn welkom om deel te nemen als ze van hun eigen opleiding een minor mogen volgen.
Neem voor meer informatie over de minor contact op met: [email protected] en vraag vrijblijvend een minorhandleiding aan.

Trefwoorden: