Hogeschool Van Hall Larenstein zet samen met gemeente Arnhem schouders onder klimaatadaptatie

19-04-2022

Studenten en onderzoekers werken aan een klimaatbestendig Arnhem in 2030

De stad Arnhem kampt met grote nadelige effecten van extreem weer die zonder ingrijpen alleen maar groter worden. Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) en gemeente Arnhem hebben vandaag een intentieverklaring getekend om samen te werken aan klimaatadaptieve maatregelen die de stad leefbaarder maken.  Het startende lectoraat Designing of Future Green Cities gaat met praktijkgericht onderzoek een belangrijke bijdrage leveren.

Klimaatverandering heeft nadelige effecten op het leven in de stad. Bewoners krijgen te kampen met wateroverlast, overstromingen, hitte en droogte. De gevolgen van extreem weer worden zonder ingrijpen alleen maar groter. Het nemen van klimaatadaptieve maatregelen is niet alleen noodzakelijk, maar geeft ook een kans om de stad zowel leefbaarder als mooier, groener en gezonder te maken.

Samenwerken aan duurzame transities

Klimaatadaptatie staat hoog in het vaandel van HVHL. “Klimaatadaptatie is een van de belangrijke duurzame transities waarvoor Van Hall Larenstein transitie-experts opleidt. De hogeschool wil met de inzet van studentopdrachten en onderzoek graag meewerken aan een klimaatbestendiger Arnhem in 2030,” aldus Gerard Robijn, directeur Onderzoek van HVHL in Velp. Dit voornemen werd vandaag tijdens een bijeenkomst van het Netwerk Klimaatadaptief Arnhem in het Watermuseum beklonken met het ondertekenen van de intentieverklaring ‘Samenwerken aan een Klimaatadaptieve Stad’.

Studenten gebruiken Arnhem en de regio als proeftuin

Hogeschool Van Hall Larenstein is en was betrokken bij diverse thema’s rondom klimaatadaptatie in Arnhem. Zo deden studenten van verschillende opleidingen vergroeningsprojecten met Steenbreek, Tegelwippen en een WijkGroenAgenda. Ook heeft HVHL sinds kort een Omgevingslab waarin nu bijvoorbeeld wordt gekeken hoe studenten de beleving van hittestress in zorginstellingen kunnen onderzoeken. “Voor het lectoraat in oprichting Designing of Future Green Cities zullen Arnhem en de regio een belangrijke proeftuin zijn,” aldus kwartiermaker Saskia Heins van het nieuwe lectoraat.

Klimaatadaptatie