STAP-budget

Wil jij je blijven ontwikkelen als professional? Dan is er goed nieuws. Alle werkenden of werkzoekenden kunnen een STAP-budget van maximaal € 1.000,- per jaar aanvragen voor scholing en ontwikkeling. STAP staat voor Stimulans Arbeidsmarkt Positie. Cursussen en opleidingen tot maximaal € 1.000 kun je dan kosteloos volgen. Bij cursussen en opleidingen boven € 1.000,- betaal je de cursusprijs minus de € 1.000 subsidie. De vergoeding van maximaal € 1.000,- kan je één keer per kalenderjaar aanvragen bij UWV.

Vind bij HVHL een passende cursus bij jouw STAP-budget

Voorwaarden

De opleiding of cursus die je wilt volgen moet zijn opgenomen in het STAP-scholingsregister en HVHL heeft een mooi cursus- en opleidingsaanbod geregistreerd.

Je kunt een STAP-aanvraag doen als je:

  • Ten minste 18 jaar oud bent en je hebt de AOW gerechtige leeftijd nog niet bereikt;
  • Een EU-burger of de partner van een EU-burger bent;
  • In de periode van 2 jaar en 3 maanden tot 3 maanden voorafgaand aan de subsidieaanvraag voor ten minste 6 maanden in Nederland verzekerd bent voor de volksverzekeringen.

Kun je nog gebruik maken van studiefinanciering, dan kom je helaas niet in aanmerking voor deze regeling.

Aanvragen

1. Aanmelden
Meld je uiterlijk 4 weken voor aanvang van de opleiding of cursus aan, die in aanmerking komt voor het STAP-budget. Na aanmelding ontvang je van ons per mail een STAP-aanmeldingsbewijs. Dit bewijs kun je gebruiken om zelf het STAP-budget bij UWV aan te vragen. Het budget dat vanuit de overheid beschikbaar wordt gesteld, is over een aantal tijdvakken verdeeld. Hierbij geldt OP = OP.

2. Aanvraag indienen bij UWV
Dien je aanvraag in via het STAP-portaal van UWV. Hiervoor heb je het STAP-aanmeldingsbewijs nodig dat je van ons ontvangen hebt en een DigiD. UWV beslist of het STAP-budget wordt toegekend. Hierover ontvang je bericht van UWV.

3. Afhandeling
Wanneer jouw aanvraag wordt goedgekeurd krijgt HVHL het subsidiebedrag uitgekeerd van UVW. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op jouw opleidings- of cursuskosten. Je krijgt van ons hierover bericht, zodat je weet waar je aan toe bent als je aan de cursus of opleiding begint.

Aanbod trainingen en cursussen

Hogeschool Van Hall Larenstein biedt een ruim aanbod trainingen en cursussen aan die in aanmerking komen voor het STAP budget. 

Bekijk het aanbod trainingen en cursussen.