Boekpresentatie Geïntegreerd natuur- en landschapsbeheer

Datum: donderdag 29 november 2018
Locatie: Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) Velp
Tijd: 13:30-16:30 uur

Landschapspijn, bijensterfte, achteruitgang van weidevogels, leegloop van het platteland en meer: er is een boel aan de hand in het landelijk gebied. Veel van deze problemen zijn op de een of andere manier met elkaar verbonden. Veranderingen in natuur en landschap worden grotendeels veroorzaakt door sociaal-economische ontwikkelingen en veel maatschappelijke opgaven kunnen worden gerealiseerd door ze te verbinden aan natuur en landschap. Daarom is een integrale aanpak noodzakelijk: Geïntegreerd Natuur- en Landschapsbeheer streeft naar verwevenheid van verschillende belangen en visies in het landelijk gebied. Studenten, beheerders, beleidsmakers en onderzoekers op het snijvlak van natuur en maatschappij kunnen in dit boek inspiratie opdoen over de wijze waarop integrale oplossingen tot stand kunnen komen en waar de valkuilen zitten die vermeden moeten worden.

Het boek komt voort uit het lectoraat Geïntegreerd Natuur en Landschapsbeheer van HVHL. Aan dit lectoraat waren de drie auteurs als lector verbonden.

Op de dag zelf is er gelegenheid om het boek aan te schaffen.

Programma
Het programma bestaat uit een combinatie van lezingen en discussies.

13.30 uur Inloop
14.00 uur Opening door Hans van Rooijen, oud opleidingsdirecteur Bos- en Natuurbeheer 
                  en een van de grondleggers van het lectoraat
                  Louise Vet, directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) 
                  en hoogleraar Evolutionaire ecologie, bekend van haar inzet voor circulaire
                  economie en winnaar van de Duurzame top 100 2018 van dagblad Trouw.
                  Leonie van der Voort, directeur Cascade Vereniging Zand- en
                  Grindproducenten en board member of directors European association of
                  aggregates producers.
                  Esther Bijlo, redactie duurzaamheid en natuur van Dagblad Trouw -
                  specialisatie economie en duurzaamheid- en projectleider Duurzame
                  top 100.
                  Overhandiging van het boek aan Marc van den Tweel, algemeen directeur
                  Vereniging Natuurmonumenten en schrijver van het voorwoord in het boek
                  Geïntegreerd Natuur en Landschapsbeheer.
16.00 uur Borrel

Ik meld me aan! Aanmelden