Studieprogramma

Studieprogramma Land- en Watermanagement

Bij Land- en Watermanagement leer je van alles over aardrijkskunde, biologie en economie. Maar denk ook aan termen als natuur, gezondheid, bouwen, leven, zeespiegelstijging,rekenen, bodemonderzoek, en zeker ook aan plezier en avontuur.

Jouw studieloopbaan

Je studie begint breed en eindigt diep. Eerst bouw je aan je basis en kijk je naar het landschap in Nederland, de bodem en de onderdelen van het watersysteem, zoals neerslag, rivieren, beken en grondwater. Vervolgens ga je praktisch aan de slag: je maakt een waterbeheerplan met aandacht voor zowel de waterkwaliteit als de -kwantiteit, en ook een inrichtingsplan voor de stad waarbij je rekening houdt met wet- en regelgeving. Én je verdiept je in de duurzame inrichting van een delta, de plek waar zee en rivier elkaar tegenkomen. Je specialiseert je in het werkveld naar jouw keuze en past je kennis toe in je stage(s) bij een adviesbureau, aannemer, waterschap, een provincie of gemeente in binnen- of buitenland.

Voorbeeld studieopbouw

Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
1

Rivier

Beek

Polder

Stad

2 Regionaal waterbeheer Projectrealisatie Duurzame delta Toegepast onderzoek
3 Stage of minor Specialiseren
4 Stage of minor Afstuderen