Studieprogramma

Het water in het Nederlandse landschap en het projectwerk van de land- en watermanager vormen de rode draden in de opleiding Land- en Watermanagement. Daarom is er ook een grote rol weggelegd voor natuurkunde en aardrijkskunde. In jaar 1 en 2 werk je aan die exacte kennis én aan de juiste vaardigheden. De jaren erna kies je jouw eigen vervolgroute: in een stage, specialisatie, minor en afstudeeropdracht.

Studenten werken achter computer aan landkaart

Jaar 1: de basis

Jouw basiskennis bouw je op in brokken. Waarbij in elke periode van het eerste jaar een Nederlands landschap centraal staat: de rivier, de beek, de polder en de stad. Er is ook steeds aandacht voor een onderdeel van klimaatverandering. Van wateroverlast tot droogte en van de zeespiegelstijging tot hittestress. De kennis en de skills, die je in dit jaar opdoet, pas je meteen toe in groeps- en individuele opdrachten. Met als toetje: de veldweek in een Achterhoekse kampeerboerderij, waarbij je de opleiding, het vak en elkaar goed leert kennen.

Deze (en meer) vakken volg je in jaar 1:

  • Hydrologie van de rivier
  • Inrichtingsplan van de beek
  • Oppervlaktewater in de polder
  • Milieukunde in de stad
  • Technisch tekenen met AutoCAD
  • Veldwerk
Brochure aanvragen? Klik hier

Jaar 2: de praktijk

Het tweede jaar is praktijk, praktijk en nog eens praktijk. Je pakt projecten beet met échte opdrachtgevers, zoals Waterschap Rijn en IJssel, gemeente Arnhem en Rijkswaterstaat. Met je eigen studieteam trek je de regio in, om bijvoorbeeld een nevengeul langs de Rijn te ontwerpen of de projectvoorbereiding te doen voor een Arnhemse nieuwbouwwijk. En je beleeft een internationale excursieweek. Bij al die praktijk werk je volgens de projectcyclus: van onderzoek, inrichting en realisatie tot beheer en monitoring.

Jaar 3 en 4: specialiseren en afstuderen

Vanaf nu stippel je je studiepad zelf verder uit. In jaar 3 kies je voor twee kortere stages óf een lange stage van een half jaar. Die loop je bij bijvoorbeeld een waterschap, aannemer of adviesbureau. Ook volg je een specialisatie, met de keuze uit: Watermanagement of Grond-, Weg- en Waterbouw.

Ook je minor in het vierde jaar zoek je zelf uit. Ga jij je kennis verbreden of verdiepen? Bij onze hogeschool of ergens anders? In Nederland of het buitenland? Minoren die bij de opleiding Land- en Watermanagement horen, zijn: Ruimtelijke Informatie Technologie en Ecohydrologie. De minor Sustainable River Engineering is een coproductie met de HAN. En over de grens tref je onder andere: Adapting Land and Watermanagement to Climate Change (in Griekenland) en From Mountain to Fjord (in Noorwegen).

Voor jouw afstudeeropdracht voer je een onderzoek uit. Of je maakt een beroepsproduct, zoals het ontwerp van een natuurinclusieve dijk of een model om wateroverlast te voorspellen. Dat doe je bij een van onze lectoraten, bij een bedrijf, bij een onderzoeksinstituut of bij ... Ook nu sta jij weer aan het roer. Bij een internationale afstudeeropdracht, minor én stage krijg je een internationale aantekening op je diploma.

Zo kan je studie eruitzien:

Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
1

Rivier
Landschap
Hydrologie
Veldweek

Beek
Inrichtingsplan
Veldwerk
Grondwater

Polder
Oppervlaktewater
AutoCAD/GIS
 

Stad
Milieukunde
Stedelijk water
Grondmechanica

2

Regionaal
Waterbeheer
Waterkwaliteit
Hydrologie
Geotechniek
Beheerplan

Projectrealisatie
Bouwrijp maken
Bodemonderzoek
Waterhuishoudingsplan

 

Duurzame Delta
Ruimtelijke ordening
Rivierhydrologie
Inrichtingsplan

 

Toegepast
Onderzoek
Onderzoeksvaardigheden
Programmeren
Onderzoeksrapport
 

3 Stage Specialisatie
4 Minor Afstudeeropdracht

 

Welke specialisatie kies jij?

Watermanagement

Tijdens deze minor stap jij in de wereld van de watermanager. En dat betekent: toekomstbestendige plannen ontwikkelen, zodat ons bodem- en watersysteem duurzaam kan functioneren. Zowel in het landelijk als in het stedelijk gebied. Je gaat dus op zoek naar oplossingen voor de gevolgen van klimaatverandering, bodemdaling en verstedelijking.

Grond-, Weg- en Waterbouw

Als je een grond-, weg- en waterbouwer bent, focus je je op projecten voor droge en natte gronden. Met innovatieve technieken zorg jij voor een duurzame uitvoering ervan. Ook vergunningverlening, logistiek, contractering en kostenbeheersing zitten in jouw takenpakket. Zo ben je bezig met waterkeringen, havens, spoorwegen en bodemsanering. Deze minor laat je er kennis mee maken.

Kom naar de open dag Meld je aan

Geslaagd?

Heb je je afstudeeropdracht achter de rug, dan zit ook je studie erop. Gefeliciteerd! Want je mag jezelf Bachelor of Science (BSc) ‘Land- en Watermanagement’ noemen. Vanaf nu ligt de wereld van land en water voor je open.

Bekijk je loopbaankansen

Meld je aan via Studielink Klik hier