Studieprogramma

Studieprogramma Forensisch Laboratoriumonderzoek

Als toekomstig analist, adviseur of rechercheur ben je straks van vele markten thuis. Je ontdekt na een stevige portie biologie en chemie zeer uiteenlopende deskundigheidsgebieden die net zo verrassend zijn als het beroep waarvoor je wordt opgeleid. Toxicologie, ontbindingsleer en DNA zijn daarvan spraakmakende voorbeelden. Samen met je persoonlijke studieloopbaanbegeleider maak je keuzes en geeft zelfsturing aan je opleiding.  

Eerste en tweede opleidingsjaar

Eerst doe je in je eerste opleidingsjaar algemene forensische kennis en vaardigheden op. Naast algemene laboratoriumvaardigheden en chemisch sporenonderzoek vergaar je kennis over opnemen, bewerken en analyseren van sporen. Je verkent het werkveld en leert je werkzaamheden in de juiste wettelijke kaders plaatsen. Ook volg je een module met aandacht voor dier en milieu.

Daarna ga je in je tweede opleidingsjaar dieper in op specialistische onderwerpen als DNA, bloed, patroonherkenning en ontbindingsleer. Daarnaast werk je aan communicatieve vaardigheden, bekwaamt jezelf in teamwork en projectmanagement en verdiept je in ethische dilemma’s.

Derde en vierde opleidingsjaar

Vervolgens ga je in de eerste helft van je derde jaar als semiprofessional aan de slag met casuïstiek inzake voedselfraude, brandonderzoek en DNA-analyse. In de tweede helft van je derde jaar volg je een zelfgekozen specialisatie in binnen- of buitenland.

Tenslotte maak jij in je vierde jaar je intrede in het werkveld in binnen- of buitenland. Eerst een half jaar warmlopen met een projectstage, mogelijk bij een van onze partnerinstellingen binnen Europa. Daarna het echte werk met je eigen afstudeeronderzoek. Wellicht verleg jij je grenzen en volg je de voetsporen van je voorgangers naar Australië, Amerika, Azië of Afrika!