Regelgeving en codes

Opvolgen en nakomen afspraken

Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) zorgen er gezamenlijk voor dat de branchecode goed bestuur zoals die is vastgesteld door de Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen wordt nagekomen en uitgevoerd. HVHL plaatst op grond van deze code de volgende reglementen en regelingen als pdf-file op het internet: