Smart Animal Welfare Management

De populatietrends van soorten zijn belangrijk omdat ze een maatstaf zijn voor de algehele gezondheid van ecosystemen, en dus onze samenleving. Wereldwijd is klimaatverandering  hoogstwaarschijnlijk de belangrijkste oorzaak van het verlies aan biodiversiteit in de komende decennia. Er is dringend een diepgaande culturele en systemische transitie: een overgang naar een samenleving en economisch systeem dat respect heeft voor de natuur en het dier. Conservatie van dieren populaties, het begrijpen van de benodigde fysieke omgeving, gezondheid, benodigde (biodiversiteit van de) voeding en gedrag van dierpopulaties en van individuele dieren dragen bij aan deze culture en systematische transities in de leefomgeving van mens, dier en plant. Daarvoor is een integrale systeembenadering, waar diergezondheid, diergedrag, natuurlijk en aangepast gedrag en dierenwelzijn een relevant onderdeel van zijn, noodzakelijk. De uitkomsten van ons onderzoek wordt gebruikt om de kwaliteit van leven van de dieren te verbeteren in de bovengenoemde transities. Hiervoor zijn o.a. data en data-science methoden nodig, waarbij de nadruk op de participatie van en de vertaling naar de beroepspraktijk ligt.

Het lectoraat wil met behulp van slim en data-gedreven monitor- systemen en management het diergezondheid en dierenwelzijn verbeteren in de transities op het gebied van leefomgeving van het dier en  (bio)diversiteit. Het lectoraat kiest voor drie onderzoeksprogramma’s gericht op wilde dieren, non-productie dieren en productiedieren.

Het lectoraat is momenteel bezig met de ontwikkeling van haar missie, visie en onderzoekslijnen in gezamenlijkheid met het onderwijs en het werkveld.

Projecten

  • Keniaanse hoefdieren als verklikkers van stroperij
  • DierVizier
  • Dierenwelzijnsweb 
  • Diervizier
  • Natuurinclusieve burger
  • Dierzaam

Publicaties

Hieronder een aantal publicaties van de lector:

  • 2020: Woltman Elpers, Josephine L.C.M., “Een stuk paardenhaar: waardig afscheid voor paard, kudde en mens”, ISBN 978-90-830807-3-4.
  • 2018: Woltman Elpers, Josephine L.C.M.,  “Afscheid van Lisan: de kracht van vriendschap”, Uitgeverij Elikser, Leeuwarden, ISBN 978-94-6365-108-0.
  • 2015: Cornelissen, Albert and Josephine L.C. M. Woltman Elpers, “Educating the Leaders of the Future”, Journal of the National Collegiate Honors Council.

Over de lector

Josephine is gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen in een combinatie van statistiek, psychologie en marketing. Ze was universitair docent bij de Rijksuniversiteit Groningen, de WHU Otto School of Management in Koblenz (Duitsland) en is nog steeds parttime aan de Vrije Universiteit te Amsterdam verbonden, waar zij o.a. de onderzoekleerlijn voor de parttime Master Marketing aan de VU heeft ontwikkeld. Ze geeft sinds 1998 college in advanced data science, onderzoeksmethoden en toegepaste statistiek. Sinds 2013 was zij domein directeur bij de Hogeschool Windesheim en sinds 2019 verbonden als directielid aan de Hogeschool van Hall Larenstein. Daarvoor was ze tien jaar lang afdelingshoofd Marketing Intelligence bij 3M in Duitsland. Verder heeft ze ruime internationale ervaring opgedaan in diverse functies en beschikt over publicaties in zowel top journals als praktijkgerichte tijdschriften. Recentelijk heeft ze boeken geschreven op het gebied van het waardig afscheid van mens en dier.

Meer weten?

Wil je meer weten over het lectoraat, stuur dan een email naar josephine.elpers@hvhl.nl.