Bodem

Bodem

Het bodemsysteem is aan veranderingen onderhevig. Niet alleen het fysiek inklinken en wegzakken van de bodem is een probleem, maar ook wat er in de bodem zelf plaatsvindt op het gebied van fysisch-chemische en biologische processen. Zo is door intensief landbouwkundig gebruik de kwaliteit en de productiviteit van de bodem fors achteruit gegaan.

Meer kennis van het (duurzaam) inrichten, benutten en beheren bodemsystemen (incl. kust en zee) en het leven dat daarbij hoort (ecosystemen) is noodzakelijk. Met onderzoek wordt gewerkt aan oplossingsrichtingen die de delta’s hun veerkracht teruggeven en toekomstbestendig maken.

Trefwoorden: