STAP-budget

Wil jij je blijven ontwikkelen als professional? Dan is er goed nieuws. Alle werkenden of werkzoekenden kunnen een STAP-budget van maximaal € 1.000,- per jaar aanvragen voor scholing en ontwikkeling. STAP staat voor Stimulans Arbeidsmarkt Positie. Cursussen en opleidingen tot maximaal € 1.000 kun je dan kosteloos volgen. Bij cursussen en opleidingen boven € 1.000,- betaal je de cursusprijs minus de € 1.000 subsidie. De vergoeding van maximaal € 1.000,- kan je één keer per kalenderjaar aanvragen bij UWV.

Voorwaarden voor een STAP-budget

De opleiding of cursus die je wilt volgen moet zijn opgenomen in het STAP-scholingsregister en HVHL heeft een mooi cursus- en opleidingsaanbod geregistreerd. Je kunt een STAP aanvraag doen als je:

  • ten minste 18 jaar oud bent en je hebt de AOW gerechtige leeftijd nog niet bereikt;
  • een EU-burger of de partner van een EU-burger bent;
  • in de periode van 2 jaar en 3 maanden tot 3 maanden voorafgaand aan de subsidieaanvraag voor ten minste 6 maanden in Nederland verzekerd bent voor de volksverzekeringen.

Kun je nog gebruik maken van studiefinanciering, dan kom je helaas niet in aanmerking voor deze regeling.

Hoe vraag je STAP-budget aan?

Meld je uiterlijk 4 weken voor aanvang van de opleiding of cursus aan, die in aanmerking komt voor het STAP-budget. Na aanmelding ontvang je van ons per mail een STAP-aanmeldingsbewijs. Dit bewijs kun je gebruiken om zelf het STAP-budget bij UWV aan te vragen.

Dien je aanvraag in via het STAP-portaal van UWV. Hiervoor heb je het STAP-aanmeldingsbewijs nodig dat je van ons ontvangen hebt en een DigiD. UWV beslist of het STAP-budget wordt toegekend. Hierover ontvang je bericht van UWV.

Wanneer jouw aanvraag wordt goedgekeurd krijgt HVHL het subsidiebedrag uitgekeerd van UVW. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op jouw opleidings- of cursuskosten. Je krijgt van ons hierover bericht, zodat je weet waar je aan toe bent als je aan de cursus of opleiding begint.

Er is een budget vanuit de overheid beschikbaar gesteld en dit budget is over een aantal tijdvakken verdeeld. Hierbij geldt OP = OP. Zorg dus dat je tijdig aanvraagt!

In 2022 gelden de volgende tijdvakken:

Tijdvak

Loopt van

Opleiding / cursus start tussen

Tijdvak 1

1 januari t/m 28 februari

In 2022 kan dit tijdvak niet benut worden, de regeling gaat in per 1 maart

Tijdvak 2

1 maart t/m 30 april

29 maart en 30 juli

Tijdvak 3

1 mei t/m 30 juni

29 mei en 30 september

Tijdvak 4

1 juli t/m 31 augustus

29 juli en 30 november

Tijdvak 5

1 september t/m 31 oktober

29 september en 31 januari

Tijdvak 6

1 november t/m 31 december

29 november en 31 maart