STAP-budget

Wil jij je blijven ontwikkelen als professional? Dan is er goed nieuws. Alle werkenden of werkzoekenden kunnen een STAP-budget van maximaal € 1.000,- per jaar aanvragen voor scholing en ontwikkeling. STAP staat voor Stimulans Arbeidsmarkt Positie. Cursussen en opleidingen tot maximaal € 1.000 kun je dan kosteloos volgen. Bij cursussen en opleidingen boven € 1.000,- betaal je de cursusprijs minus de € 1.000 subsidie. De vergoeding van maximaal € 1.000,- kan je één keer per kalenderjaar aanvragen bij UWV.

Voorwaarden voor een STAP-budget

De opleiding of cursus die je wilt volgen moet zijn opgenomen in het STAP-scholingsregister en HVHL heeft een mooi cursus- en opleidingsaanbod geregistreerd. Je kunt een STAP aanvraag doen als je:

  • ten minste 18 jaar oud bent en je hebt de AOW gerechtige leeftijd nog niet bereikt;
  • een EU-burger of de partner van een EU-burger bent;
  • in de periode van 2 jaar en 3 maanden tot 3 maanden voorafgaand aan de subsidieaanvraag voor ten minste 6 maanden in Nederland verzekerd bent voor de volksverzekeringen.

Kun je nog gebruik maken van studiefinanciering, dan kom je helaas niet in aanmerking voor deze regeling.

Hoe vraag je STAP-budget aan?

Meld je uiterlijk 4 weken voor aanvang van de opleiding of cursus aan, die in aanmerking komt voor het STAP-budget. Na aanmelding ontvang je van ons per mail een STAP-aanmeldingsbewijs. Dit bewijs kun je gebruiken om zelf het STAP-budget bij UWV aan te vragen.

Dien je aanvraag in via het STAP-portaal van UWV. Hiervoor heb je het STAP-aanmeldingsbewijs nodig dat je van ons ontvangen hebt en een DigiD. UWV beslist of het STAP-budget wordt toegekend. Hierover ontvang je bericht van UWV.
Wanneer jouw aanvraag wordt goedgekeurd krijgt HVHL het subsidiebedrag uitgekeerd van UVW. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op jouw opleidings- of cursuskosten. Je krijgt van ons hierover bericht, zodat je weet waar je aan toe bent als je aan de cursus of opleiding begint.

Er is een budget vanuit de overheid beschikbaar gesteld en dit budget is over een aantal tijdvakken verdeeld. Hierbij geldt OP = OP. Zorg dus dat je tijdig aanvraagt!

Eerste aanvraagperiode STAP-budget van 2023 in februari

Het kabinet heeft besloten om de STAP-aanvraagperiode voor januari (start 2 januari 2023) over te slaan. Er is meer tijd nodig om de regeling goed en zorgvuldig uit te voeren. Zo wil het kabinet voorkomen dat er STAP-subsidie terechtkomt bij opleidingen die daar geen recht op hebben.

De eerstvolgende aanvraagperiode start nu op 28 februari 2023 om 10:00 uur.

In 2023 gelden de volgende tijdvakken:

Aanvraagtijdvak

Startdatum

Uiterste startdatum

28 februari 2023 t/m 30 april 2023

29 maart 2023

31 juli 2023

1 mei 2023 t/m 2 juli 2023

29 mei 2023

1 oktober 2023
3 juli 2023 t/m 3 september 2023

31 juli 2023

2 december 2023
4 september 2023 t/m 31 oktober 2023

2 oktober 2023

31 januari 2024
1 november 2023 t/m 31 december 2023 29 november 2023 31 maart 2024