Verdiepingscursus Stikstof in de landbouw

De verdiepende cursus Stikstof is specifiek gericht op agrarische ondernemers. Het doel van de cursus is het ondersteunen van agrarische ondernemers bij het vergaren, verdiepen en toepassen van kennis over stikstofreductie op bedrijfsniveau. De focus ligt op kennisontwikkeling en toepassingsmogelijkheden voor het eigen bedrijf om onderbouwd zelfstandig keuzes te maken als het gaat om het reduceren van de stikstofemissie op het eigen bedrijf.

Inhoud

De verdiepingscursus stikstof in de landbouw is een onderdeel van het scholings- en coachingsprogramma Stikstof in de landbouw, een gezamenlijk programma van de vier groene hogescholen (Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool, Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL), Hogeschool Inholland) en Wageningen University & Research/Wageningen Academy. Met dit programma willen we deelnemers helpen bij het vergaren en toepassen van kennis en innovaties gericht op brongerichte stikstofreductie.

De inhoud van de cursus ligt op kennisontwikkeling en praktische toepassingsmogelijkheden voor het eigen bedrijf om onderbouwd zelfstandig keuzes te maken als het gaat om het reduceren van de stikstofemissie op het eigen bedrijf. De leerdoelen van deze cursus zijn:

  • Inzicht in de stikstofkringloop van de eigen sector.
  • Inzicht in de maatschappelijke opgave rondom stikstof op sector-, regionaal en bedrijfsniveau.
  • Inzicht in relevante wet- en regelgeving t.a.v. stikstof.
  • Inzicht in praktijkgerichte handelingsmogelijkheden (emissiereductie, stalmaatregelen, mesttoepassingen, weidemanagement, bodembeheer, bouwplan bemesting) die emissie van stikstof reduceren (brongericht) en de toepassing in het eigen bedrijf.
  • Inzicht in wijzigingen in bedrijfsmanagement (bedrijfsstrategie, omschakeling naar kringlooplandbouw, extensivering, verplaatsing, natuur-inclusieve landbouw, stoppen) die invloed hebben op stikstofreductie.
  • Inzicht in de financiële gevolgen van wijzigingen in het bedrijfsmanagement.

Online modules ter voorbereiding

Voor de melkveehouderij zijn online theoriemodules ontwikkeld over: voeding, bodem, stal, mest en verdienmodellen. De modules bestaan uit artikelen, filmpjes en presentaties en zijn ontwikkeld door docenten van Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool, HVHL, WUR en bedrijfsleven. De modules worden online beschikbaar gesteld na aanmelding. Het is de bedoeling dat deze voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeerd zijn.

Tevens is het advies om voorafgaand aan deze verdiepende cursus de gratis masterclass Stikstof in de landbouw te volgen. Bekijk de masterclass Stikstof in de landbouw voor informatie en toegang tot de masterclass.

Bijeenkomsten

De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten van ongeveer 2,5 uur. Tijdens deze bijeenkomsten worden de theoriemodules besproken en wordt er ingegaan op de specifieke toepassingsmogelijkheden voor het eigen bedrijf aan de hand van casussen en voorbeelden. De kringloopwijzer is daarbij één van de hulpmiddelen. Om de bijeenkomsten optimaal te benutten vragen we van iedere cursist dat hij/zij de bijbehorende theoriemodule bestudeerd heeft en indien van toepassing de voorbereidende opdracht heeft gemaakt.
Tijdens de opleiding wordt gebruik gemaakt van software van de WUR, die momenteel alleen voor Windows-systemen beschikbaar is. Om succesvol deel te nemen is een eigen pc/laptop nodig.

Data

De cursussen bieden we aan in verschillende delen van het land. Als de situatie rondom corona het nog niet toelaat om de bijeenkomsten fysiek te houden, bieden we de cursus online aan.

- HAS Hogeschool: 9 en 23 sept, 7 en 14 oktober (Alle bijeenkomsten zijn van 13.30-16.00)

- Aeres Hogeschool: 7 en 21 september, 5 en 12 oktober (Alle bijeenkomsten zijn van 13.30-16.00)

- Van Hall Larenstein: 31 augustus, 14 en 28 september, 5 oktober (Alle bijeenkomsten zijn van 13.30-16.00)

- Wageningen University: 2, 16 en 30 september, 7 oktober (Alle bijeenkomsten zijn van 13.30-16.00)

 

Heb je interesse in deze cursus, stuur dan een e-mail naar: [email protected] of bel naar 06 20917203.


Praktische informatie

Kosten: € 800,- (excl. BTW). Deelnemers kunnen voor deze cursus gebruik maken van de vouchers vanuit de sabe-regeling. Vanaf 1 juni kunnen vouchers voor deze cursus worden aangevraagd.
Voorwaarde voor deelname: Het vooraf volgen van de gratis online masterclass stikstof wordt sterk aanbevolen om deel te kunnen nemen aan de cursus. 
Certificering: Na succesvolle afronding van het traject ontvangen de deelnemers een certificaat van kennisinstellingen.

Deelnemers in stallen van de Dairy Campus