Wat is Aristaeus?

Wat is Aristaeus?

Aristaeus is de naam van de alumnivereniging van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) te Leeuwarden. Wij dienen de belangen voor de vier hoofd studierichtingen binnen HVHL:

  • Diermanagement
  • Milieukunde
  • Landbouw
  • ​Life Sciences

Daarnaast worden er ook activiteiten georganiseerd voor de afgestudeerden die de bedrijfskundige richting hebben gekozen.
Momenteel kennen wij bijna 900 leden en dit aantal is groeiende omdat wij sinds kort met een nieuw programma alle adressen van de afgestudeerden beheren en uiteraard bewerken.

Wat betekent de naam Aristaeus?

De naam is afgeleid van 'Aristos' het Griekse woord voor best. Volgens de algemeen geldende opvatting is Aristaeus de zoon van Apollo en de nimf Cyrene. Hij werd verliefd op de vrouw van Orpheus. Aristaeus was een redelijk frivole Griekse god die zowel met de landbouw, diermanagement en vooral de Life Sciences te maken heeft gehad. Het maken van honing overigens, is technologisch gezien een vrij gecompliceerde techniek. 
Verder was het een beetje een dromerige godheid die wel van de prettige dingen van het leven hield, de cultivering van druiven en olijven en de tijd met de Horea moeten niet onaangenaam geweest zijn.

Hoe is Aristaeus georganiseerd?

Wij bestaan uit een hoofdbestuur en per globale studierichting een afdelingsbestuur. De afdeling voor de Life Sciences studierichting, Het VAB genaamd, stamt nog uit de tijd van Bolsward waar de zuivelschool oorsprong had. Het vormt de meest actieve afdeling momenteel die ontspanning, leren en ontmoeten als hoofdtaken ziet voor haar leden. 
Op dit ogenblik zijn wij bezig de afdelingen voor de andere studierichtingen meer vorm te geven. Hiervoor werken wij met alumni coördinatoren die momenteel per studierichting activiteiten organiseren en andere belangen behartigen. 
Daarnaast is Aristaeus actief met de studentenvereniging Osiris waar activiteiten georganiseerd worden voor de studenten. Hier wordt een afgestudeerde de gelegenheid geboden om, gezeten op een barkruk terwijl de consumpties voor de aanwezigen gratis zijn, zijn of haar verhaal houden. Het zijn allemaal onderwerpen die de studenten in hoge mate aanspreken. Deze 'Krukkenforums' worden goed bezocht.

Welke activiteiten organiseert Aristaeus voor haar leden?

  • Bedrijfsexcursies
  • Regionale bijeenkomsten per afdeling met ondermeer workshops, excursies en lezingen
  • Activiteiten voor de studenten samen met de studentenvereniging
  • Reünies per studierichting
  • Publicatie van een jaarverslag met daarin veel informatie van de school en het voorgaande verenigingsjaar.

Samengevat luiden de hoofddoelstellingen:
1. Stimulering vakkennis
2. Onderhouden van contacten tussen bedrijfsleven en het onderwijs
3. Ontspannende activiteiten organiseren met de leden

De contributie bedraagt momenteel € 16,00 per jaar en daarvoor krijgen de leden een uitgebreid pakket om de waarde van hun diploma in stand te kunnen houden. Uiteraard krijgt het lid gelegenheid om uitgebreid met vakgenoten te netwerken, tegen gereduceerde prijs cursussen te volgen en contact te zoeken met de andere leden en via de Website Aristaeus op de hoogte gehouden te worden over de komende activiteiten.

 Jaarvergadering op de 2e vrijdag van maart.