Eline Hoekstra

"Kalveren zijn de toekomst van je veestapel"


Eline Hoekstra is tweede jaars student Dier- en Veehouderij. "Mijn ouders hebben thuis een melkveebedrijf met 85 melkkoeien. Mijn vader heeft altijd ideeën om het bedrijf te optimaliseren en staat open voor input van anderen. Dat geldt ook voor onderwerpen die tijdens mijn opleiding aan bod komen en het leuke is dat ik deze dingen thuis in de praktijk mag uittesten."

Onderzoek
"​​​Twee jaar geleden hebben we meegedaan aan een onderzoek vanuit het dierencentrum naar het verschil tussen beperkte en onbeperkte melkgift. Het resultaat was opzienbarend! De kalveren die onbeperkt melk dronken groeiden 200 gram per dag meer. De snellere groei is goed, want deze kalveren doen het later als vaars beter. En de kalveren zijn de toekomst van je veestapel."

Toekomst
"Of mijn toekomst in het eigen boerenbedrijf ligt weet ik niet. Bedrijven rondom de boer hebben ook mijn aandacht. Aspecten als diergezondheid, huisvesting en voeding vind ik interessant. Het lijkt me erg leuk om veehouders te adviseren of voor te lichten. Door de opdrachten tijdens de opleiding doe ik ervaring op en krijg ik ook steeds beter een idee over wat ik later wil gaan doen, maar dat het landbouw wordt staat buiten kijf."

Stage in Zweden
"De eerste helft van die schooljaar heb ik stage gelopen op een ecologisch melkveebedrijf in Zweden. Een prachtige uitdaging in een heel mooi land. Ik wilde graag stage lopen bij een niet al te groot melkveebedrijf, waar ik veel kon leren. Tijdens mijn zoektocht kwam ik in contact met een melkveehouder in het zuidwesten van Zweden. Tien jaar geleden is hij samen met zijn vrouw geëmigreerd vanuit Nederland en nu hebben zij een bedrijf met 120 melkgevende koeien. Tijdens mijn stage heb ik veel praktische ervaring en kennis opgedaan over de melkveehouderij in Zweden."

Fantastische tijd
"Ik heb geleerd om met de tractor de voerwagen voor de koeien te vullen. Dat was iets wat ik thuis nog nooit gedaan had. Ik heb deelgenomen aan de Swedish Nationals, de veekeuringen in Zweden. Best spannend om dan zelf in de ring te staan. Ik draaide volledig mee in het gezin. We hebben met elkaar veel leuke dingen gedaan. Zo ging ik bijvoorbeeld elke week mee naar een orkest waar ik zelf mocht meespelen. Ook trokken we er regelmatig op uit om meer van het prachtige landschap en de ongerepte natuur te zien. Een fantastische tijd!"

Leren
"Naast de studie kun je ook extra activiteiten doen. Zo ben ik lid van de opleidingscommissie. Dit is een commissie die bestaat uit docenten en studenten uit het team landbouw. De taak van de opleidingscommissie is de kwaliteit van de opleiding onder de loep nemen en advies uitbrengen om dit te verbeteren. Leuk om je eigen opleiding op een andere manier te bekijken en je leert er veel van."

Meer weten?
Opleidingsinformatie Dier- en Veehouderij, Leeuwarden

Eline Hoekstra