David Smit & Friso Dalm

"Met iedere toename van het aantal visdieven, groeit ook ons enthousiasme!"


David en Friso studeren Diermanagement, met de specialisatie Wildlife Management. In het kader van hun afstuderen werken ze mee aan het 'visdievenonderzoek', waarbij een alternatieve broedlocatie onder de loep wordt genomen.

Onderzoek
"Het habitat van de visdieven neemt gestaag af en de intensiteit van predatie van vossen stijgt", vertelt David. "Door deze ontwikkelingen zijn de visdieven genoodzaakt om een alternatieve broedlocatie te zoeken. Dit heeft tot gevolg dat er steeds meer dakkolonies ontstaan in plaats van de traditionele grondkolonies. Het is daarom belangrijk dat er onderzoek gedaan wordt naar wat een dak geschikt maakt voor een kolonie visdieven." 

Case study
"Het project dat wij uitvoeren richt zich op het onderzoeken naar welke dakkenmerken essentieel zijn", vult Friso aan. "We gaan onder andere kijken naar de ondergrond, verschillende objecten die op het dak aanwezig zijn en de locatie van het dak ten opzichte van mogelijke foerageergebieden en andere kolonies. Eén van deze dak kolonies zit op het Nordwin college in Friesland. Deze kolonie wordt gebruikt als case study voor ons onderzoek. Wij houden de kolonie nauwlettend in de gaten via de twee verschillende camera’s die op het dak zijn aangebracht. Eén van deze camera’s wordt uitsluitend gebruikt voor onderzoek, terwijl de andere camera live kan worden bekeken onderaan deze pagina en via de website van het KBB."

Dakkolonies
"Daarnaast onderzoeken we ook hoe belangrijk een dakkolonie voor een visdief is. Dit doen we met behulp van verzamelde ringgegevens van het vogeltrekstation. We kijken naar de verplaatsing van individuele vogels van de kolonie waar ze uitgevlogen zijn naar de kolonie waar ze later weer gevonden zijn. De resultaten van het onderzoek kunnen later gebruikt worden bij het maken van beslissingen voor reparatie van daken of bouwen van nieuwe gebouwen in de buurt van bestaande kolonies. Met iedere toename van het aantal visdieven groeit ook ons enthousiasme! We zijn zeer benieuwd naar het totaal aantal visdieven dat dit jaar op dit dak aanwezig zal zijn, hoeveel kuikens er gaan komen en hoeveel er uit gaan vliegen."

Hieronder een link naar de livestream van de visdieven:

Onderzoekers Friso Dalm (links) en David Smit (rechts)