Toekomstbestendige bedrijventerreinen

Hoe maak je bestaande bedrijventerreinen klimaatadaptief, natuurinclusief en aantrekkelijk om te werken?

24 mei 2023
10.00-16.00 uur
Groningen

Informatie

Hoe krijgen overheden ondernemers mee in het klimaatadaptief, natuurinclusief en aantrekkelijk maken van bestaande bedrijventerreinen? Deze vraag heeft de afgelopen twee jaren centraal gestaan in het RAAK Publiek-project Klimaatadaptieve bedrijventerreinen.

Met overheden, groenbedrijven, onderzoekers, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben we vijf bedrijventerreinen onder de loep genomen. Verschillende aspecten zijn onderzocht:

- Hoe zitten deze bedrijventerreinen in elkaar, fysiek en sociaaleconomisch?

- Welke maatregelen kunnen op deze terreinen genomen worden, en wat levert dat op?

- Welke vormen van samenwerking tussen overheden en ondernemers zijn effectief?

Op het eindsymposium presenteren we de resultaten van ons onderzoek. Daarnaast zullen keynote sprekers uit het werkveld de resultaten duiden en in een breder kader stellen. Ook zullen we verschillende klimaatadaptieve maatregelen op bedrijventerrein Euvelgunne bekijken.

Programma

10.00     Inloop
10:30     Welkom – lector Peter van der Maas (HVHL)
10:40     Opening – Evert Stellingwerf, wethouder gemeente Leeuwarden
10:55     Achtergronden project: Wat beogen we, hoe hebben we het aangepakt? – Ineke Baan (HVHL)
11:05     Resultaten in korte pitches
11.50     Ruimte voor vragen
12:05     Hoe krijgen overheden ondernemers mee?
12.45     Lunch
13.30     Excursie Euvelgunne 
14.00     Inloop middagprogramma (voor deelnemers die niet bij ochtend waren)
14.30     Voorbereid op het veranderend klimaat - Freya Macke
15.00     Van bedrijventerreinen naar klimaatbestendige, biodiverse en gezonde werklandschappen! - Robbert Snep
15.45     Afsluiting (Peter)
Aansluitend borrel

Partners praktijkonderzoek:

Locatie

24 mei 2023 van 10.00 tot 16.00 uur
Het symposium vindt plaats bij MHC Mobility, Trondheimweg 5, 9723 TX, Groningen (Euvelgunne).

De locatie is goed te bereiken met de auto (vlakbij de Europaweg) en het OV (op 10 minuten loopafstand van de bushalte, en 10 minuten fietsen vanaf station Groningen Europark).

Dit onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).