Studiefinanciering / beurzen

Tot 2015 was studiefinanciering een gift, hierna werd het een lening: het studievoorschot. Per september 2023 is de basisbeurs weer ingevoerd.
Alle studenten in het hoger onderwijs, die nog recht hebben op een prestatiebeurs, ontvangen vanaf studiejaar 2023-2024 weer een basisbeurs. Ook krijgen studenten die tijdens het leenstelsel geen basisbeurs ontvingen een tegemoetkoming. Meer informatie over de herinvoering van de basisbeurs en tegemoetkoming kun je vinden op de website van de Rijksoverheid.

Studiefinanciering bestaat uit verschillende onderdelen, zoals basisbeurs, aanvullende beurs, lening en studentenreisproduct. Je bepaalt zelf welke onderdelen je aanvraagt. Hoe het werkt, de voorwaarden en het aanvragen staan uitgelegd op DUO.

Op Studeren: wat moet ik regelen? vind je veel informatie over studeren in het HBO.

Het Blauw Deltalentenfonds (BDF)

Waterschap Vallei en Veluwe stelt een beurs van €1000,- per jaar beschikbaar voor studenten die een watergerelateerde opleiding van HVHL volgen. Over dit Blauw Deltalentenfonds en de voorwaarden die daaraan verbonden zijn, lees je hier meer.


Watergerelateerde opleidingen binnen HVHL: 

•    Land- & watermanagement,
•    Management van de leefomgeving,
•    Tuin- & landschapsinrichting,
•    Bos- & natuurbeheer,
•    Milieukunde,
•    River delta development,
•    Duurzame gebiedstransities