STAP-budget

Wil jij je blijven ontwikkelen als professional? Dan is er goed nieuws. Alle werkenden of werkzoekenden kunnen een STAP-budget van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen voor scholing en ontwikkeling. STAP staat voor Stimulans Arbeidsmarkt Positie.

Voorwaarden

De opleiding die je wilt volgen moet zijn opgenomen in het STAP-scholingsregister. HVHL heeft een uitgebreid opleidingsaanbod geregistreerd. Het scholingsregister kun je hier vinden.

Je kunt een STAP-aanvraag doen als je:

  1. dit kalenderjaar nog geen STAP-budget hebt gekregen;
  2. ouder bent dan 18 jaar;
  3. geen AOW ontvangt;
  4. volksverzekerd bent. Heb je in de afgelopen 24 maanden minstens zes maanden in Nederland gewoond, gewerkt of een uitkering gehad? Dan ben je verzekerd voor de Nederlandse volksverzekeringen. De periode van zes maanden wordt geteld vanaf drie maanden voor de maand waarin je STAP budget hebt aangevraagd.

Op dit moment komen alleen nieuwe studenten bij deeltijd opleidingen in aanmerking voor het STAP-budget. Voor het aanvragen van het STAP-budget moet je eerst een inschrijfverzoek indienen via Studielink. Wanneer je het STAP-budget toegekend hebt gekregen betaal je het collegegeld minus € 1.000.
De volledige en meest recente voorwaarden staan op het STAP-portaal. Hier kun je ook een test invullen om te kijken of je in aanmerking komt voor STAP. Hier staat ook of er nog STAP-budget beschikbaar is, wanneer je het kunt aanvragen en wat je verplichtingen zijn als je het STAP-budget toegekend hebt gekregen.

Aanvragen

1. Aanmelden
Meld je uiterlijk 4 weken voor aanvang van de opleiding aan, die in aanmerking komt voor het STAP-budget. Na aanmelding ontvang je van ons per mail een STAP-aanmeldingsbewijs. Dit bewijs kun je gebruiken om zelf het STAP-budget bij UWV aan te vragen. Het budget dat vanuit de overheid beschikbaar wordt gesteld, is over een aantal tijdvakken verdeeld. Hierbij geldt OP = OP.

2. Aanvraag indienen bij UWV
Dien je aanvraag in via het STAP-portaal van UWV. Hiervoor heb je het STAP-aanmeldingsbewijs nodig dat je van ons ontvangen hebt en een DigiD. UWV beslist of het STAP-budget wordt toegekend. Hierover ontvang je bericht van UWV.

3. Afhandeling
Wanneer jouw aanvraag wordt goedgekeurd krijgt HVHL het subsidiebedrag uitgekeerd van UVW. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op jouw opleidingskosten. Indien je een machtiging hebt afgegeven om in een keer het volledige collegegeld eind september te incasseren, ontvang je € 1.000 restitutie. Heb je een machtiging afgegeven voor het betalen van het collegegeld in vijf gelijke termijnen, dan wordt het stap-budget verrekend met de eerste volgende termijnen.

Kijk voor het gehele aanbod binnen HVHL op: https://www.hvhl.nl/welkom/stap-budget

Trefwoorden: