Restitutie

Zodra je een uitschrijfverzoek indient via studielink wordt er gekeken of je recht hebt op restitutie.

Let op: Indien je gedurende het studiejaar elders verder gaat studeren, hoef je geen uitschrijfverzoek te doen en blijf je tot het einde van het huidige studiejaar ingeschreven bij Hogeschool Van Hall Larenstein. Er zal dan geen restitutie plaatsvinden, maar je overhandigt een Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) bij de andere onderwijsinstellinginstelling. Dit bewijs kun je aanvragen bij het Servicepoint: [email protected]. Vanaf het nieuwe studiejaar betaal je bij de andere onderwijsininstelling.

Stoppen studie

Wil je stoppen met de opleiding? Dien dan via Studielink een uitschrijfverzoek in. Wij nemen je uitschrijfverzoek in behandeling en kunnen je per de eerste van de volgende maand uitschrijven. Je betaalt alleen collegegeld over de maanden dat je staat ingeschreven. Mocht je nog recht hebben op restitutie van je collegegeld, dan is ons streven dit binnen 3 weken terug te storten op het bankrekeningnummer aangegeven op de machtiging of indien geen machtiging is afgegeven op het bankrekeningnummer waarvan de overboeking van het collegegeld destijds heeft plaatsgevonden. Mocht je nog collegegeld verschuldigd zijn, dan ontvang je hierover bericht via de e-mail.

Diploma behaald

Ben je gediplomeerd in juni, juli of augustus? Dan heb je geen recht op restitutie van een gedeelte van het collegegeld (Art. 7.48 WHW). Klik in Studielink in ´Mijn To Do Lijst’ op het bericht ‘Regel je her-inschrijving’ en selecteer de optie ‘Nee, ik wil me niet her-inschrijven’. Je inschrijving wordt dan beëindigd per het einde van het studiejaar, namelijk op 31 augustus.

Ben je in een andere maand gediplomeerd? Dan kun je een verzoek tot uitschrijving indienen per de 1e van de maand volgend op de maand waarin je je diploma hebt behaald (zie diplomadatum).
Bijvoorbeeld: als je diplomadatum 15 januari is, dan kun je vóór 1 februari een verzoek tot uitschrijving indienen per 1 februari.

Let op: je kunt in Studielink niet met terugwerkende kracht een verzoek tot uitschrijving indienen. Als er een overgang in de maand heeft plaatsgevonden maar je binnen 2 weken na ontvangst van het uitschrijfverzoek bericht een verzoek tot uitschrijving indient, dan kunnen wij je nog met terugwerkende kracht uitschrijven per de 1e van de maand volgend op je diplomadatum. Selecteer in Studielink de eerstvolgende maand die je kunt kiezen en geef in het opmerkingenveld duidelijk aan dat je graag per de 1e van de maand na je diplomadatum uitgeschreven wil worden.
Bijvoorbeeld: als je op 31 januari bent geslaagd kun je worden uitgeschreven per 1 februari. Als je op 4 februari een verzoek tot uitschrijving indient in Studielink, is de eerstvolgende mogelijke maand die je kunt selecteren 1 maart. Als je in het opmerkingenveld 1 februari aangeeft, schrijven wij je uit per 1 februari.