Levenlanglerenkrediet

Wil je een opleiding gaan volgen bij HVHL, maar heb je geen recht meer op reguliere studiefinanciering (basisbeurs, lening, aanvullende beurs en/of studentenreisproduct)? Met ingang van het studiejaar 2017-2018 kan iedereen onder bepaalde voorwaarden toch geld lenen om het collegegeld te betalen: het Levenlanglerenkrediet. Je kunt het Levenlanglerenkrediet aanvragen voor de duur van de opleiding die je gaat volgen.

Betaal je voor je opleiding het wettelijk tarief voor collegegeld? Dan is dat het bedrag dat je per jaar kunt lenen. Betaal je het instellingstarief? Dan kun je per jaar tot maximaal 5 keer het bedrag aan wettelijk collegegeld lenen. In dat laatste geval moet je bij je aanvraag voor het Levenlanglerenkrediet een verklaring van de onderwijsinstelling meesturen, waaruit blijkt hoe hoog het instellingscollegegeld is.

Het Levenlanglerenkrediet kan worden aangevraagd bij DUO. De Verklaring collegegeld/cursusgeld, die je nodig hebt als je het instellingscollegegeld moet betalen, kun je laten invullen en ondertekenen door het Student Service Centre (SSC) van HVHL.

Gebruik de voorwaardenhulp om te zien of u recht hebt op levenlanglerenkrediet