Betalingsmogelijkheden

Bij Hogeschool Van Hall Larenstein bestaan er meerdere betalingsmogelijkheden.
Wanneer wij via Studielink jouw verzoek tot (her)inschrijving voor het nieuwe studiejaar hebben ontvangen, krijg je rond mei/juni bericht over het betalen van het collegegeld.

Voor het betalen van het collegegeld kun je kiezen uit de volgende betalingsmogelijkheden:

 • Directe bankoverboeking:
  Je maakt het collegegeld handmatig over op het rekeningnummer NL31ABNA0559337019 t.n.v. Stg. Hogeschool Van Hall Larenstein o.v.v. je naam en studentnummer.
   
 • Machtiging (mogelijk in mei/juni):
  Je geeft via Studielink een machtiging af voor het betalen van het collegegeld. Hier kun je ook kiezen dat een derde partij betaald (ouders, verzorgers etc.)

  Eenmalige incasso:
  Hiermee geef je toestemming dat het volledige collegegeldbedrag eind september van het opgegeven rekeningnummer wordt geïncasseerd.

  Termijn incasso:
  Hiermee geef je toestemming dat het collegegeld in 5 gelijke termijnen (in september, november, januari, maart en mei) van het opgegeven rekeningnummer wordt geïncasseerd. Het eerste termijn is inclusief 24 euro administratiekosten.

•    Lees meer over Bewijs Betaald Collegegeld (BBC). 

Werkgever

Wordt het collegegeld door je werkgever betaald? Dan kun je een factuur aanvragen. Je werkgever dient wel KvK geregistreerd te zijn. Een factuur dien je zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 4 augustus aan te vragen via een e-mail naar [email protected] met de volgende gegevens: KvK nummer, naam van het bedrijf of de instelling en een contactpersoon, postadres en eventueel e-mailadres waar de factuur naar toegestuurd kan worden. Het bedrag op de factuur dient uiterlijk 31 augustus op ons bankrekeningnummer te staan.


Wijzigen machtiging

Heb je in studielink een machtiging afgegeven en wil je deze graag wijzigen? Je kunt de betaalwijze en rekeningnummer wijzigen door een e-mail te sturen naar [email protected]. Geef in dit bericht aan dat je graag je machtiging wilt wijzigen. Je ontvangt vervolgens van ons een formulier die met blauwe pen dient te worden ingevuld en per post te versturen naar: 

Van Hall Larenstein – Team Inschrijvingen
Agora 1, Postbus 1528
8901 BV Leeuwarden