Voorwaardelijke toelating in verband met coronamaatregelen

Voldoe je vanwege de coronamaatregelen nog niet aan alle voorwaarden voor toelating? Kijk hier of je toch alvast bij ons kunt beginnen!

Vanwege alle coronamaatregelen is het niet voor iedereen haalbaar om tijdig aan de toelatingseisen te voldoen. Voor een aantal groepen aankomende studenten is het mogelijk om toch alvast bij ons te beginnen:

Ben je een mbo-student?

Lukt het je vanwege de coronamaatregelen niet om nog één of enkele kleine vakken af te ronden voor 1 september? Of zit je nog in de afronding van je beroepspraktijkvorming? Je kunt voorwaardelijk worden toegelaten, mits je de ontbrekende studieonderdelen voor 1 januari 2021 kunt afronden.

Als je je diploma voor 15 augustus kan aanleveren, dan volgt een reguliere inschrijving.

Kan je niet voor 15 augustus je diploma aanleveren? Dan kan je voorwaardelijk toegelaten worden als er voor 1 september een afrondingsadvies wordt aangeleverd (zie procedure afrondingsadvies hieronder). Van Hall Larenstein neemt het afrondingsadvies van jouw mbo-opleiding over, waarna we je kunnen inschrijven onder de voorwaarde dat je voor 1 januari 2021 je diploma behaalt. Naar alle waarschijnlijkheid zal je collegegeld aan Van Hall Larenstein moeten betalen, hierover wordt nog landelijk overleg gevoerd.

Procedure afrondingsadvies
Je zet gezamenlijk met jouw begeleider vanuit je mbo-opleiding op papier welke onderdelen je nog moet doen  en mailt dit naar de examencommissie van jouw mbo-opleiding. De examencommissie van het mbo stelt het afrondingsadvies op. Dit advies beantwoordt de vraag of in redelijkheid verwacht mag worden dat je vóór 1 januari 2021 jouw mbo-opleiding af kan ronden, terwijl je het programma van je opleiding bij Van Hall Larenstein volgt.

Het afrondingsadvies wordt gemaild door de examencommissie van jouw mbo-opleiding naar inschrijvingen@hvhl.nl en naar jou. Klik hier voor het format wat hiervoor gebruikt moet worden.

Extra begeleiding
Als je met een voorwaardelijke toelating wordt ingeschreven, dan krijg je een studieloopbaanbegeleider vanuit jouw mbo-opleiding en vanuit Van Hall Larenstein. Deze begeleiding is er op gericht om te zorgen dat je beide opleidingen goed kunt combineren.

Doe je dit jaar een staatsexamen? (NT2 of andere vakken)

Doe je dit om toegelaten te kunnen worden tot een opleiding en weet je pas eind augustus of begin september of je geslaagd bent? Ook dan zijn er mogelijkheden voor voorwaardelijke toelating.

Kan je de benodigde certificaten voor 15 augustus aanleveren? Dan volgt een reguliere inschrijving.

Als je niet voor 15 augustus alle certificaten hebt kunnen behalen, dan moet je voor 1 september een verklaring van aanmelding voor deze staatsexamens mailen naar inschrijvingen@hvhl.nl.

Na het inleveren van deze verklaring  van aanmelding van staatsexamens, word je ingeschreven onder voorwaarde dat je voor 1 januari 2021 de certificaten alsnog aanlevert. Vanzelfsprekend zal je daarnaast ook aan de andere reguliere voorwaarden voor inschrijving moeten voldoen, zoals betalen van collegegeld.

Na inschrijving zal je studieloopbaanbegeleider bij Van Hall larenstein met je bespreken of het je gaat lukken om voor 1 januari 2021 alsnog de certificaten aan te leveren en of eventueel een aanpassing van het programma van je opleiding bij Van Hall Larenstein nodig is.

Moet je een toelatingstoets/deficiëntietoets havo-vwo doen om toegelaten te kunnen worden?

Schrijf je dan in voor die toets(en) bij toelatingstoetsen.nl. Er zijn nieuwe toetsmomenten ingepland, waardoor je alsnog voor aanvang van komend studiejaar kunt voldoen aan de toelatingseisen voor inschrijving.

De voorwaarden waaronder je in aanmerking komt voor voorwaardelijke toelating worden op dit moment verder uitgewerkt. Alle nieuwe informatie daarover plaatsen we op deze pagina. Houd hem daarom goed in de gaten!

Heb je nog vragen of staat jouw situatie hierboven niet beschreven, dan kun je natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met het Student Service Centre via (058) 284 62 32 of inschrijvingen@hvhl.nl.

Laatste update: 20 mei 2020

Trefwoorden: