Uitnodiging 25-jarig bestaan Diermanagement

Als alumnus, (oud-)docent, werkrelatie of andere betrokkene van de opleiding Diermanagement van hogeschool Van Hall Larenstein nodigen wij je van harte uit om met ons samen het 25-jarig bestaan van de opleiding te vieren!

In 1992 werd na een gedegen voorbereidingsperiode begonnen met de opleiding Diermanagement bij het Prof H.C. van Hall Instituut te Groningen. Locatie en organisatie zijn in de afgelopen kwart eeuw veranderd, de opleiding is ook mee veranderd maar tegelijkertijd in de kern hetzelfde gebleven. In het komende studiejaar 2017-2018 vieren we daarom met trots ons 25-jarig bestaan. 

Dit gaan we doen met twee evenementen op 6 en 7 oktober 2017, welke ook beide gericht zijn op alumni.

Programma 6 oktober: Symposium 'De toekomstbestendigheid van Diermanagement' (Burgers' Zoo)

Gedurende het bestaan van de opleiding is met en door studenten veel spraakmakend onderzoek uitgevoerd. De laatste jaren steeds meer via de lectoraten verbonden aan het domein Animals and Business waartoe Diermanagement behoort. Dit zijn 'Diergedrag, Diergezondheid en Dierenwelzijn (voorheen Welzijn van Dieren), 'Weidevogels' (o.m. natuurinclusieve landbouw, 'Bijengezondheid' (zowel richting honingbijen als wilde bijen) en 'Duurzame Agribusiness in Metropolitane Gebieden'.

Vanuit deze lectoraten worden door de lectoren en anderen bijdragen geleverd aan het thema “Toekomstbestendigheid van Diermanagement'. De dag biedt alumni en werkveldcontacten inzichten te delen over huidige en te verwachten trends in onze omgeving en de verwachte betekenis die dit heeft voor (aanstaande) alumni en het werkveld. 

Het programma vindt plaats in het auditorium en de foyer van het Safari Meeting Centre. Het grote voordeel van deze locatie is dat je zonder bloot gesteld te worden aan de grillen van het Nederlandse klimaat Burgers’ Bush, Ocean en Desert kunt bezoeken. En voor wie dat al gezien heeft in juli is de mangrovehal geopend. Ruim gelegenheid dus om in een passende omgeving al wandelend te netwerken, herinneringen op te halen etc. Het programma biedt daar ook ruimte voor.
 

Tijd

Programma onderdeel

09.00

Dierentuin open (zie openingstijden)

09.30

Ontvangst in Foyer Safari Meeting Centre

10.00 -10.15
Auditorium

Opening Tjalling Huisman, domeindirecteur Animals & Business.
‘Diermanagement: van gedurfd idee tot opleiding met toekomst’

10.15 -11.00

Dr. Rik Eweg, lector Duurzame Agribusiness in Metropolitane Gebieden
‘Heilig maakt nog niet gelukkig’ Over koeien in India

11.00 - 11.30
Foyer

Koffie/ thee

11.30 - 12.30

Dr. Arjen Strijkstra, plaatsvervangend lector Bijengezondheid
‘Verbloemen wij het bijenprobleem?’

12.30-13.30
Foyer

Uitgebreide duurzame lunch

13.30-14.10
Auditorium

Prof. Dr. Marie Jose Enders, Hoogleraar Anthrozoölogie Open Universiteit
‘Diermanagement in de gezondheidszorg: een wereld te winnen!’

14.10 - 14.45

Dr. Astrid Manhoudt, lector Weidevogels
‘Met ons allen voor behoud van de weidevogel’

14.45 - 15.25

Dr. Hans Hopster, lector Dierenwelzijn
Bits en soundbytes: ethologie als basis’

15.25

Slotwoord en vertrek naar Foyer voor aangeklede borrel

17.00

Start Barbecue (met ruim aanbod voor vegetariërs!)

Programma 7 oktober: hogeschool Van Hall Larenstein (Leeuwarden)

Tijd

Programma onderdeel

12.00

Ontvangst met koffie en thee

12.30

Opening

13.00

Lunch

14.00 College ronde 1 - keuze tussen twee colleges
14.40 College ronde 2 - keuze tussen twee colleges
15.10 Koffie-/theepauze
15.30 Rondleiding door gebouw of 'Potmarge paad' wandeling
16.00 Afsluiting

16.30

Borrel

Aanmelding en kosten

De dag op 6 oktober in Arnhem wordt voor het grootste deel bekostigd uit het jubileumbudget van de opleiding. Ook Burgers’ Zoo heeft een bijdrage geleverd. We vragen daarom een relatief bescheiden bijdrage bij aanmelding:

  • Voor het dagprogramma op vrijdag 6 oktober vragen we € 17,50.
    (toegang tot Burgers’ Zoo, parkeren, lunch, koffie etc. en natuurlijk het programma in het Safari Centre)
  • Voor het dagprogramma, inclusief deelname aan de aansluitende netwerk barbeque vragen we een bijdrage van € 50. 
  • Voor het programma van zaterdag 7 oktober vragen we een bijdrage van € 10.  

We kijken er erg naar uit en hopen je op (een van) deze dagen te ontmoeten!
Aanmelden kan tot 25 september 2017 via onderstaande link.

Suggesties voor bijdragen, sponsoring voor beide dagen en voor inlichtingen kunnen worden gericht aan Tjalling Huisman, domeindirecteur Animals and Business via tjalling.huisman@hvhl.nl o.v.v. 25-jarig jubileum Diermanagement.

Meld je nu aan! klik hier

Trefwoorden: