Samen voor Natuur: Beekdalbreed ontwikkelen

Beekdalbreed ontwikkelen; beekherstel nieuwe stijl

In Nederland moet, onder andere vanwege de Kaderrichtlijn Water, vijfduizend kilometers beek en beekdal opnieuw worden ingericht. Dat biedt kansen voor een verhoging van de kwaliteit van natuur en leefomgeving. Recente experimenten met het concept ‘bouwen met de natuur’ geven spectaculaire resultaten. Toch blijft het aantal kilometers dat wordt aangepakt achter bij de verwachtingen. Ook laten de (ecologische en hydrologische) resultaten nog al eens te wensen over. Mogelijk kan een verbetering teweeg worden gebracht met een nieuwe integralere aanpak, waarbij er meer aandacht is voor het stroomgebiedsniveau, institutionele aspecten (o.a. omgevingsvisie) en de maatschappelijke context, waarbij ook de wensen vanuit bewoners, landbouw, cultuurhistorie, drinkwaterwinning, etc. worden bekeken.

Het middagsymposium gaat in op de vele aspecten van beekdalbreed ontwikkelen: De aanleidingen, de opgave zelf, de (ecologische) technieken, de voortgang en de struikelblokken, maar vooral  de vernieuwing die zit in de integrale en interactieve werkwijze en een doorkijkje naar de toekomst.

Donderdagmiddag 6 december HVHL te Velp

Programma

12.30 uur             Ontvangst met koffie en thee
13.00 uur             Opening door de middagvoorzitter Erik van Capelleveen – Strateeg
                              Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en bestuurslid KIVI.
13.10 uur             Plenaire sessie met als keynote sprekers:
                              Piet Verdonschot - Hoogleraar Wetland Restoration Ecology
                              aan de Universiteit van Amsterdam, ook werkzaam bij Wageningen
                              Environmental Research.
                              Maarten Veldhuis - Projectmanager / adviseur Robuust Watersysteem,
                              accountmanager terreinbeherende organisaties bij Waterschap Vallei en
                              Veluwe.
14.30 uur             Pauze en verplaatsing
14.45 uur             Workshopronde 1
15.45 uur             Workshopronde 2
16.45 uur             Plenaire afsluiting door de middagvoorzitter met een bijdrage van
                              Antoinet van Helvoirt-Looman – Heemraad Waterschap Rijn en IJssel.
17.15 uur             Netwerkborrel

Keynote sprekers

Piet Verdonschot - Hij is de expert op het gebied van beekdalherstel in Nederland en spreekt over de wetenschappelijke aspecten van beekdalbreed ontwikkelen.
Maarten Veldhuis - Hij spreekt over de uitvoeringspraktijk, mede vanuit zijn ervaringen met de Hierdense / Leuvenumse Beek. 

Workshops

De workshops zijn bedoeld om informatie en inspiratie te bieden voor succesvol en duurzaam beekherstel. Een aantal workshops hebben het karakter van een integrale case, waarbij meerdere aspecten van beekdalherstel aan de orde komen, vanuit de praktijk van specifieke beekherstelprojecten zoals bijv. het project Dommeldal in Noord-Brabant, de Baakse Beek en Veengoot in de Achterhoek en de Grote Molenbeek in Limburg. Workshopleiders zullen hun eigen knelpunten en (mogelijke) oplossingen presenteren, waar het publiek vervolgens op kan reflecteren.

Literatuur

Om al vast te lezen …

  1. Integraal natuurherstel van beekdalen (Dossier Groen Kennisnet, 2018): Link
  1. Het brede beekdal als klimaatbestendige buffer in de veranderende leefomgeving; Flexibele toepassing van het 5B-concept in Peel en Maasvallei (Verdonschot, 2010): Link
  1. Handboek beken en erfgoed; Beeklandschappen met karakter (Bleumink & Neefjes, 2018): Link
  1. Water in Brabant 2030; Wateragenda voor de Brabantse omgevingsvisie (Waterschap Aa en Maas et al, 2017): Link

Samen voor Natuur 2018 wordt mede mogelijk gemaakt door het Onderwijsvernieuwingsprogramma.

Ja, ik wil me aanmelden Aanmeldformulier
Samen voor natuur