Onderwaterdrones

Zet drones in om waterkwaliteit te onderzoeken

Breng als onderwaterdronepiloot ons water in kaart

Drones spelen de afgelopen jaren een steeds grotere rol in onze maatschappij. De bekendste soort is de vliegende drone, die vooral veel wordt gebruikt voor het maken van video’s vanuit het luchtruim. Maar ook de onderwaterdrone is erg in opkomst. Onderwaterdrones zullen in de toekomst steeds vaker worden ingezet bij watergerelateerde onderzoeksprojecten. Voor de zomervakantie heeft Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) hiervoor een samenwerking ondertekend met Wetterskip Fryslân. Zo zetten we de drone in bij zichtinspecties van kades en doen studenten onderzoek naar de ecologie en waterkwaliteit. Studenten van de opleiding Milieukunde aan HVHL kunnen vanaf april deelnemen aan de module Onderwaterdronepiloot. Zij gaan naast de basisvaardigheden voor het gebruik van de onderwaterdrones een meetplan maken, data verzamelen en analyseren. Dit alles in unieke samenwerking met het mbo.

Milieukunde in Leeuwarden

Op initiatief van het Lectoraat Duurzame Watersystemen van HVHL wordt de module binnen de hbo-bacheloropleiding Milieukunde vormgegeven. Leo Bentvelzen is als docent verbonden aan de opleiding Milieukunde: ”Studenten kunnen elkaar goed aanvullen en leren op en met verschillende niveaus en specialisaties samen te werken. De mbo’ers verzamelen data en doen veldonderzoek; de hbo-studenten analyseren en interpreteert de data en vertalen deze in onderhoudsplannen voor bijvoorbeeld waterschappen en drinkwatermaatschappijen.” De drones zijn geschikt om op specifieke onderzoekslocaties stabiele waterkwaliteitsmetingen uit te voeren en videobeelden van de ecologische toestand op grote diepte te maken. Hiervoor kunnen op de drones naast sensoren ook duiklampen en camera’s worden bevestigd.

Binnen de bachelor Milieukunde kun je de module Onderwaterdronepiloot volgen, maar deze opleiding biedt natuurlijk nog veel meer! Welke kant je ook opgaat binnen deze opleiding: je opleiding wordt gevarieerd en uitdagend, net zoals de baan waarin je na je studie terecht komt. Binnen èn buiten aan het werk en, vaak samen met anderen, innovatieve oplossingen en plannen bedenken om de leefomgeving en de wereld een beetje duurzamer te maken. Ga jij ook je steentje bijdragen?

Ligt je interesse bij water maar is Milieukunde niet helemaal wat je zoekt dan zijn er nog twee andere opleidingen die met het thema water te maken hebben.

Land- en Watermanagement. Bij deze opleiding specialiseer je je vooral in alle inrichtings- en beheers-aspecten van water. Je krijgt te maken met technische maar ook met menselijke uitdagingen, waar jij met de nodige creativiteit en bevlogenheid mee aan de slag gaat. Lees meer over Land- en Watermanagement.

Kust- en Zeemanagement.  Bij deze opleiding leer je over de flora en fauna van de oceaan maar kijk je ook naar de aspecten van de kustveiligheid. Je gaat onderzoeken hoe de kust het beste gebruikt en beschermd kan worden. En mag je gaan nadenken over complexe vraagstukken over zowel economie en ecologie. Lees meer over Kust- en Zeemanagement.