Uitnodiging inauguratie Emiel Elferink

Samen werken aan een toekomstbestendige landbouw

Ter gelegenheid van de inauguratie van Emiel Elferink organiseert Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) donderdag 21 september het symposium ‘Een Gezonde Bodem - Samen werken aan een toekomstbestendige landbouw’.
Hieronder vind je het programma van die middag. Tussen 14.15 en 15.15 uur wordt een zestal workshop aangeboden waaruit je een keuze kunt maken. In elke workshop is plaats voor maximaal 20 personen. Bekijk hier de inhoud van de workshops.

Emiel Elferink is lector Duurzaam Bodembeheer (Healthy Soils) bij HVHL en doet onderzoek naar de ecosysteemdiensten van een gezonde bodem.

De bodem biedt ons vele diensten: we slaan er water in op, het heeft een zelfreinigend vermogen en we bouwen er onze huizen op. Een gezonde bodem vormt de basis voor het verbouwen van gewassen en zorgt dat natuur kan floreren. De bodem staat daarmee aan de basis van het circulaire gedachtegoed. Bodemgezondheid en duurzaamheid zijn dan ook nauw met elkaar verbonden.

Door intensieve landbouw, het gebruik van zware landbouwmachines en het veronachtzamen van de relatie tussen grondsoort en gewas, putten we de bodem uit. Dat heeft zijn keerzijde voor milieu, mens en dier.

Er ligt een grote uitdaging om het bodembeheer economisch, maar ook ecologisch weer ‘gezond’ te maken. Dit vraagt om samenwerken en een integrale aanpak en daarvoor is een krachtenbundeling van landbouw, onderwijs/kennisinstellingen, bedrijven en overheden noodzakelijk. Tezamen met de leden van het Kennisconsortium Bodem wil het lectoraat hier een bijdrage aan leveren door het doen van toegepast onderzoek.

Programma

Donderdag 21 september 2017
Locatie: Veengang 1, Oosterwolde

12.30 uur             Ontvangst met koffie en thee

13.00 uur             Opening
                               door dagvoorzitter prof. dr. Toine Smits - Leading lector Delta Areas and
                               Resources

13.05 uur             Welkom
                              
door drs. Harry Oosterman - burgemeester Ooststellingwerf

13.15 uur             Presentaties door o.a.:
                              
Lijbert Brussaard, Emeritus professor, dep. Soil Quality, Wageningen UR.
                               Arnout Venekamp, Senior beleidsadviseur en -coördinator, Prov. Drenthe.
                               Tineke de Vries, Bestuurder, LTO Noord.

14.15 uur             Workshops over de bodem in relatie tot voedsel, gezondheid, water,
                               bemesting, verdichting, biologie en onderwijs, verzorgd door de leden
                               van het Kennisconsortium Bodem: Aequator Groen & Ruimte,
                               Bioclear earth, Ecostyle, HLB, Louis Bolk Instituut, LTO Noord, Nordwin
                               College, gemeente Ooststellingwerf, HVHL, Van Iperen,
                               Wetsus

15.15 uur             Pauze

15.45 uur             Terugkoppeling uit de workshops

16.15 uur             Een Gezonde Bodem
                              
Inauguratie dr. Emiel Elferink

17.00 uur             Slotwoord

17.05 uur             Receptie

Een Gezonde Bodem

Trefwoorden: