Ado Bloemendal

Ado Bloemendal is een doener. Hij is de samensteller van “Natuurlijk Werken”, het duurzaamste bedrijfsconcept voor de grondgebonden landbouw. Hij is de medeoprichter en eigenaar van Pure Graze, gespecialiseerd in grasgevoerd, antibiotica-vrij vlees en zuivel.

Duurzame veehouderij: terug naar de basis

De veehouderij in west Europa zit op een dood spoor. High input – high output is niet langer houdbaar. Met het veranderen van de omstandigheden is ook een verandering in bedrijfssysteem nodig. “Natuurlijk Werken” geeft de boer een lage kostprijs, plezier in werken, een gezonde werkplek, de natuur biodiversiteit, de dieren een “artgerecht” leven en de consument een gezond product met een rijke voedingswaarde. Polyculturen, Saladebuffetten, graslanden die niet als voetbalvelden lijken, rijke voedende bodem met diepwortelende planten die mineralen en voeding naar boven halen waar productiegraslanden nog nooit van gehoord hebben. Multiple Species Grazing, terug naar de basis, als in de natuur, denk Serengeti. We zijn wat we onze dieren te eten geven. Daarom is de relatie tussen onze voeding en het voer voor onze landbouwhuisdieren belangrijk.

Nieuwsgierig? Bekijk al vast:

Back to the future
Pure Graze; the story