Workshop 5: De toolbox van een gebiedscoördinator

Wat heeft een gebiedscollectief nodig om goed te kunnen functioneren?

Evie Vinken MSc, themacoördinator Weidevogels bij Vereniging Noardlike Fryske Wâlden, geeft vanuit haar ervaringen uitleg over de expertise en vaardigheden die een collectief en veldmedewerkers nodig hebben om het weidevogelbeheer zo optimaal mogelijk te laten plaatsvinden, zowel organisatorisch als in het veld. Zij kan kansen en valkuilen benoemen en toelichten hoe zij zich binnen de NFW hebben georganiseerd.

Op basis van het verhaal van Evie Vinken en de ervaringen van de deelnemers in de workshop, wil het lectoraat vervolgens een raamwerk maken met de optimale ‘skill-set’ voor een collectief. De kennis, vaardigheden en houdingsaspecten die hierin naar voren komen kunnen voor het lectoraat Weidevogels een eerste aanzet zijn voor de opzet van een cursus of andere vorm van nascholing voor samenwerkingsverbanden van agrarisch ondernemers.