Workshop 4: Hoe wordt de melkveehouderij natuurinclusief?

Prof. Dr. Hens Runhaar van Wageningen University and Research gaat in deze workshop met de deelnemers in op wat er nodig is voor een systeemverandering in de markt, de keten en het beleid zodat onze melk en kaas natuurinclusief geproduceerd worden.

Wat is er nodig voor een systeemverandering in de markt, de keten en het beleid zodat onze melk en kaas natuurinclusief geproduceerd worden?

De weidevogels staan al decennia onder druk en diverse NGOs hebben de noodklok geluid. De fosfaatdiscussie geeft aan dat de milieugrenzen zijn bereikt c.q. worden overschreden. In Friesland is een nieuwe term bedacht voor de teloorgang van het rijke weidelandschap: ‘landschapspijn’. Ondertussen kan een grote groep melkveehouders de eindjes net wel, of niet meer, aan elkaar knopen. Er is een systeemverandering nodig richting een meer natuurinclusieve landbouw. Maar wat is daarvoor nodig? Hoe kan de druk tot schaalvergroting en intensiveren het hoofd worden geboden? Deze workshop verkent kansrijke mogelijkheden om de zuivelketen te beïnvloeden, de rol voor nationaal en provinciaal beleid naast lobby voor een verdere vergroening van het GLB en wat boeren zelf kunnen doen. We baseren ons op een recent onderzoek onder een groep koplopers die zich sterk maken voor weidevogels. Doel is te komen tot een onderzoeksagenda voor de nieuwe lector dr. Astrid Manhoudt, andere afdelingen binnen Van Hall en Wageningen University and Research.