Workshop 3: Koeien en kruiden expertmeeting

Tijdens deze expertmeeting gaat Anne Jansma MSc, projectleider bij Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL), in op de aanleg en het beheer van kruidenrijk grasland. Op basis van een literatuuranalyse en gesprekken met experts worden een eerste aanzet voor een best practice voor de aanleg en het beheer van kruidenrijk grasland gepresenteerd. Met de deelnemers van de workshop worden knelpunten in de aanpak besproken en de onderzoeksvragen verder uitgewerkt.