Goed boeren met weidevogels

Thom Miedema, melkveehouder uit Blessum, vertelt aan de hand van zijn eigen melkveebedrijf hoe weidevogelbeheer goed inpasbaar is op een gangbaar bedrijf en mooie resultaten in het weidevogelbeheer geeft. Thom Miedema is een echt succesverhaal uit de praktijk. Hij werk op 70 ha met 110 melkkoeien, 25 schapen, 50 span grutto’s en 100 broedparen weidevogels.