Lestijden en jaarrooster

In de Onderwijskalender staan de les- en tentamenperioden aangegeven, evenals de vakantiedagen/-weken. Het studiejaar is verdeeld in vier perioden van negen weken. De onderwijskalender wordt, na goedkeuring van de medezeggenschapraad, ieder jaar medio mei gepubliceerd op de portal voor het daaropvolgende jaar.

Lestijden

Meer informatie over de lestijden kun je op de pagina Start van het studiejaar 2020-2021 lezen. In verband met het coronavirus zal er een aangepast rooster gebruikt worden.