FAQ

Toelating

Je bent toelaatbaar tot een opleiding wanneer je beschikt over een mbo-4-, havo- of vwo-diploma. Per opleiding gelden specifieke vooropleidingseisen (bijvoorbeeld een bepaald profiel of mbo-domein). Daarnaast zijn er soms aanvullende eisen (bijvoorbeeld een toelatingstoets) om aan een opleiding te beginnen. Op onze website, onder 'Toelating' bij jouw gekozen opleiding, kun je nagaan of je hieraan voldoet. Ben je niet direct toelaatbaar, dan heb je tot 31 augustus 2020 de tijd om je deficiëntie weg te werken.

StudieKeuzeCheck (SKC)

Je bent van harte welkom om op onze hogeschool te komen studeren. Bij de aanmelding voor een voltijd bachelor- of associate degree-opleiding vragen wij je echter wel de StudieKeuzeCheck doen. Na het invullen van de online vragenlijst en een eventueel vervolggesprek ontvang je een positief of negatief studiekeuzeadvies.

 • Bij een positief studiekeuzeadvies kun je starten bij de opleiding (als je ook aan alle andere inschrijvingsvoorwaarden hebt voldaan).
 • Heb je een negatief studiekeuzeadvies maar heb je je vóór of op 1 juni 2020 voor het eerst aangemeld in het hoger onderwijs voor studiejaar 2020-2021, dan mag je alsnog starten bij de opleiding. Het negatief studiekeuzeadvies is namelijk dan niet bindend (mits je ook aan alle andere inschrijvingsvoorwaarden hebt voldaan). 
 • Heb je een negatief studiekeuzeadvies en heb je je ná 1 juni 2020 voor het eerst aangemeld in het hoger onderwijs voor studiejaar 2020-2021, dan mag je helaas niet starten met de opleiding.

Aanvullende documenten

Mogelijk hebben we nog een aantal aanvullende documenten van je nodig om aan alle inschrijfvoorwaarden te voldoen. Je ontvangt hierover dan apart bericht van het Student Service Centre. Lever de gevraagde documenten uiterlijk 31 augustus 2020 weer bij ons in.

Betaling
Rond mei krijg je een e-mail betreffende het betalen van je collegegeld. We zullen je vragen een digitale machtiging af te geven via Studielink (www.studielink.nl). In verband met de administratieve verwerkingstijd vragen wij je dit vóór 31 juli 2020 te regelen.

Ben je definitief ingeschreven, dan ontvang je hierover een e-mail en volgt kort daarna de informatie over je studentaccount. Op je persoonlijke pagina in Studielink (www.studielink.nl) staat dan dat je ingeschreven bent.

Kan ik in termijnen betalen en op welke data wordt het collegegeld geïnd?

Voor collegejaar 2020-2021 gelden de volgende inningsdata:

 • Betalen in 1 termijn: het collegegeld wordt afgeschreven op 25 september 2020.
 • Betalen in 5 termijnen: het collegegeld wordt afgeschreven in 5 gelijke delen op 25 september 2020, 26 november 2020, 26 januari 2021, 25 maart 2021 en 25 mei 2021.

Bij betaling in termijnen, wordt er op 25 september naast het 1/5 deel van het collegegeld ook € 24,- administratiekosten geïncasseerd.

Zijn er mogelijkheden voor een verkort of versneld traject of voor vrijstellingen?

Heb je je voor het eerst voor een nieuwe opleiding bij Van Hall Larenstein aangemeld, dan word je in eerste instantie toegelaten tot het eerste jaar als je toelaatbaar bent. Het Student Service Centre neemt je inschrijvingsverzoek in behandeling maar doet geen uitspraken over je eventuele vrijstellingen of verkorte/versnelde trajecten.

Ben je toelaatbaar tot het eerste jaar en van mening dat je vrijstellingen kan krijgen? Neem dan contact op met de examencommissie van je opleiding. Zij zullen je meer informatie geven over de procedure.

Wat is het adres van Van Hall Larenstein?

Leeuwarden
Bezoekadres: Agora 1, 8934 CJ Leeuwarden
Postadres: Postbus 1528, 8901 BV Leeuwarden

Velp
Bezoekadres: Larensteinselaan 26A, 6882 CT Velp
Postadres: Postbus 9001, 6880 GB Velp

Hoe kan ik een Student Card aanvragen?

Je krijgt een verzoek om een pasfoto aan te leveren voor je Student Card. De Student Card hoef je niet aan te vragen, die maken wij voor je.

Kan ik aan twee verschillende instellingen tegelijkertijd opleidingen volgen?

Je kunt aan twee instellingen in het hoger onderwijs tegelijkertijd een opleiding volgen. Je schrijft je dan in via Studielink (www.studielink.nl) voor deze opleidingen. Als je als student staat ingeschreven en je betaalt het wettelijke collegegeld, dan hoef je maar eenmaal collegegeld te betalen. Je overhandigt dan bij de inschrijving aan de andere instelling een zogenaamd 'Bewijs van Betaald Collegegeld' (BBC). Dit bewijs is aan te vragen bij de studentenadministratie van de instelling waar je het collegegeld hebt betaald. Hiermee word je vrijgesteld van betaling van collegegeld aan de andere universiteit of hogeschool.

Hoe zit het met studiefinanciering, ov-reisproduct en lenen?

Voor meer informatie hierover verwijzen we je naar de website van DUO.

Hoe kan ik mijn correspondentieadres wijzigen?

Mocht je een adreswijziging hebben, dan kun je deze via Studielink (www.studielink.nl) wijzigen. De wijziging is dan zowel bij Studielink als bij ons Student Informatiesysteem bekend.

Welke studentenverenigingen zijn er?

Zowel Leeuwarden als Velp/Arnhem kennen een bruisend studentenleven!

Leeuwarden
Studentenvereniging Osiris is aangesloten bij Van Hall Larenstein. Andere studentenverenigingen kun je vinden via www.leeuwardenstudentcity.nl.

Locatie Leeuwarden kent ook nog vijf studieverenigingen, namelijk:

 • Reholitas, verbonden aan de opleiding Voedingsmiddelentechnologie
 • Medusa, verbonden aan de opleiding Kust- en Zeemanagement
 • Lucentis, studievereniging voor de unit Life Science & Technology  
 • Halieu, verbonden aan de opleiding Milieukunde
 • Animoso, verbonden aan de opleiding Diermanagement
 • Mercator, verbonden aan de opleiding Management van de Leefomgeving

Velp
Locatie Velp kent twee eigen studentenverenigingen: Arboricultura en Quercus.
Daarnaast heeft de locatie in Velp de volgende studieverenigingen:

 • LaarX, verbonden aan de opleiding Bos- en Natuurbeheer
 • Ambrosia, verbonden aan de internationale opleidingen International Development Management, Animal Husbandry, Food Technology en International Business in Food and Flowers
 • Terra Partum, verbonden aan de opleidingen Tuin- en Landschapsinrichting en Management van de Leefomgeving

Andere studentenverenigingen in Arnhem vind je via www.arnhemstudiestad.nl

Hoe en wanneer kan ik mijn inschrijving annuleren?

Je kunt je inschrijving nog voor 1 september annuleren. Dit kun je regelen door via Studielink je inschrijving in te trekken. Na 1 september kun je je alleen nog uitschrijven.

Krijg ik geld terug als ik mijn inschrijving annuleer?

Als je je inschrijving vóór 1 september hebt geannuleerd, heb je recht op teruggave van het collegegeld dat je al hebt betaald. We vragen je hiervoor een e-mail sturen naar inschrijvingen@hvhl.nl met het verzoek om teruggave, met daarin je studentnummer en naam.

Kan ik op een ander moment dan 1 september starten met de opleiding bij hogeschool Van Hall Larenstein?

Van Hall Larenstein heeft maar één regulier instroommoment, namelijk 1 september. Wil je op een ander moment instromen, dan moet je hiervoor een goede reden hebben. Je kunt je dan gewoon aanmelden via Studielink, maar mail ons ook meteen even via inschrijvingen@hvhl.nl met het verzoek dat je graag het formulier 'Inschrijving na 1 september' wilt ontvangen. Hierop geef je je motivatie aan die door diverse partijen binnen de hogeschool wordt beoordeeld. Je krijgt dan zo spoedig mogelijk bericht van ons.