Land- en Watermanagement ad voltijd

De start van je opleiding

Fijn dat je komt studeren op Hogeschool van Hall Larenstein. Maandag 2 september hebben we een introductieprogramma voor de studenten Land en Watermanagement (AD en BSc) om 10.15 uur in lokaal D004 op Hogeschool VHL locatie Velp een introductieprogramma.

Het (concept)programma ziet er als volgt uit:

 • 10.15 uur Introductie
 • 10.20 uur Digitale informatie
 • 10.25 uur Studentenstatuut, OPCO, OER, Toetsprocedure en Examencommissie
 • 10.45 uur Decanaat
 • 11.00 uur Klassenlijst
 • 11.10 uur Info studentensport en Arnhem Studiestad
 • 11.15 uur Studieloopbaanbegeleiding
 • 11.45 uur Pauze
 • 12.30 uur Pasfoto’s maken (studentpasjes) in lokaal A009
 • 13.15 uur Rode draad college in D004
 • 14.45 uur Einde dag 1….

Mocht je vragen hebben over collegekaarten, betalingen e.d., er is dan een medewerker van het Student Service Centrum beschikbaar.

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je altijd bellen of mailen naar onderstaande personen:

Gertjan Koopman                     Gertjan.Koopman@hvhl.nl        Jaarcoördinator

Willy Polman    026-3695880     willy.polman@hvhl.nl               Secretariaat

Boekenlijst

Het boek: “E. Stouthamer, 2019. Landschap in delen. 5e druk. ISBN 978-94-91269-17-2. Perpectief uitgevers” is een volledig nieuwe druk die pas in augustus uitkomt, eerdere drukken voldoen niet.