Bos- en Natuurbeheer

Programma Opleidingsdag op maandag 2 september 2019

Welkom bij de opleiding Bos- en Natuurbeheer! De opleiding start op maandag 2 september 2019. In deze brief informeren we je over het programma van die eerste dag en een aantal verwachtingen.

We starten maandag 2 september met een verplicht introductieprogramma. Tijdens dit introductieprogramma ga je kennismaken met de hogeschool, je medestudenten en docenten van de opleiding Bos- en Natuurbeheer.

Het programma ziet er als volgt uit:

12.00 uur            Ontvangst met koffie of thee in de aula, neem zelf je lunch mee

12.30 uur            Welkomstwoord en korte introductie in J002 (kapel)

Korte introductie door Larissa Nijhuis-Appel, co├Ârdinator van de onderwijsmodules tijdens het eerste half jaar.

13.15 uur            Kennismaking met de studieloopbaanbegeleider, de hogeschool en de klas.

We gaan in groepen uiteen waarna je kennismaakt met elkaar, je begeleider en de school. Je krijgt onder andere uitleg over de klasindeling, het rooster, de ICT-faciliteiten en een rondleiding door de school en over het landgoed. Daarnaast kun je de dictaten voor het eerste jaar aanschaffen op school. Je kunt deze met pinpas betalen.

Het programma eindigt ongeveer om 16.30 uur. Op dinsdag beginnen vervolgens om 8.30 uur de eerste lessen. Maandag krijg je uitleg hoe je jouw rooster in kunt zien, zodat je weet waar je dinsdag verwacht wordt. De boekenlijst voor BNB is als apart bestand op de VHL website geplaatst. Het is de bedoeling dat je zelf je boeken aanschaft voorafgaand aan de start van de opleiding, bijvoorbeeld via Studystore.nl of bol.com. De boeken uit periode 1 heb je nodig vanaf de eerste lesweek.

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je bellen, appen of mailen naar Larissa Nijhuis-Appel: 06-52024164, larissa.nijhuis@hvhl.nl

Meeneemlijstje welkomstdag:

  • Lunch
  • Agenda
  • Pen en papier
  • Inloggegevens, ontvangen via de mail

Om je studie succesvol te laten verlopen geven wij hieronder nog een aantal verwachtingen weer:

  • De opleiding verwacht iedere week, m.u.v. vakanties, een inspanning van minstens 40 uur. Er vinden dan ook lessen plaats tussen 8.30 en 17.15 uur.
  • Alle werkcolleges zijn verplicht, er is aanwezigheidsregistratie. Bij minder dan 80% aanwezigheid is het niet mogelijk om een voldoende te scoren voor een onderwijsmodule. Je behaalt dan dus niet alle credits.
  • Je bent vanaf de eerste lesdag in het bezit van een fiets om je studiegebied te bezoeken.

Om een helder beeld te schetsen van de opleiding onderstaande toelichting voor het eerste half jaar:

Periode 1 (2 sept t/m 17 nov)

Module: Landschap

De studenten ontwikkelen kennis op het gebied van bodem, geologie, geomorfologie, landschap, vegetatie, fauna, recreatie, beleving en (bedrijfs-)economie. Deze opgedane vakkennis wordt individueel getoetst in deze module.

Module: Landschapsanalyse en schrijfvaardigheid

In deze module wordt gewerkt met een klein studiegebied. In kleine groepen werken de studenten onder begeleiding van een procesbegeleider aan diverse oefeningen om theoretische kennis toe te passen in een concrete situatie. In groepen werkt de student aan de methodische analyse van de huidige situatie van een gebied. Samen met de groepsleden worden de belangrijkste kenmerken van het gebied geïnventariseerd. Op basis daarvan maken de studenten een waardering van het gebied en worden de kwaliteiten van en de knelpunten in het gebied bepaald. Dit leidt tot een landschapsanalyse (rapport, groepsproduct). De studenten leren werken met GIS zodat zij kaarten kunnen maken en interpreteren die als input gebruikt kunnen worden voor de landschapsanalyse. Naast vakinhoud, is er aandacht voor Nederlandse schrijfvaardigheid en spelling. Middels hoor- en werkcolleges leert de student juist en zorgvuldig rapporteren. Daarnaast is er aandacht voor schrijf- en spelvaardigheid.

Periode 2 (18 nov t/m 2 feb)

Module: Landschapslezen

In deze module zoomen we uit van een studiegebied in het zandlandschap naar de verschillende landschappen in Nederland. De studenten leren landschap, geologie, bodem, vegetatie, diersoorten, en ontstaansgeschiedenis van verschillende landschappen kennen en de samenhang tussen deze kennisvelden te zien en begrijpen. De studenten werken met GIS zodat zij kaarten kunnen maken en interpreteren die als input gebruikt worden voor de landschapsanalyses.

Module: Vegetatie en fauna

Diverse colleges over vegetatie en fauna in de verschillende Nederlandse landschappen. Herkenning van verschillende Nederlandse plant- en diersoorten.