Lestijden en jaarrooster

In de Onderwijskalender staan de les- en tentamenperioden aangegeven, evenals de vakantiedagen/-weken. Het studiejaar is verdeeld in vier perioden van negen weken. De onderwijskalender wordt, na goedkeuring van de medezeggenschapraad, ieder jaar medio mei gepubliceerd op Studentnet voor het daaropvolgende jaar.

Hieronder vind je de lestijden.

 Lesuur

Tijd

 1

08.30 - 09.15

 2

09.15 - 10.00

 pauze

 

 3

10.15 - 11.00

 4

11.00 - 11.45

 5

11.45 - 12.30

 6

12.30 - 13.15

 7

13.15 - 14.00

 8

14.00 - 14.45

 pauze

 

 9

15.00 - 15.45

 10

15.45 - 16.30

 11

16.30 - 17.15

 12

17.15 - 18.00

 pauze

 

 13

18.30 - 19.15

 14

19.15 - 20.00

 pauze

 

 15

20.15 - 21.00

 16

21.00 - 21.45