FAQ

Toelating

Je moet een toelatinggevende vooropleiding te hebben. Controleer dit via 'Toelating' bij jouw opleidingsinformatie op onze website. Ben je niet direct toelaatbaar, dan heb je tot 31 augustus 2019 de tijd om je deficiëntie weg te werken.

StudieKeuzeCheck (SKC)

Bij de aanmelding voor een voltijd bachelor- of associate degree-opleiding moet je de StudieKeuzeCheck doen. Na het invullen van de online vragenlijst en een eventueel vervolggesprek ontvang je een positief of negatief studiekeuzeadvies.

 • Bij een positief studiekeuzeadvies ben je welkom bij de opleiding (als je ook aan alle andere inschrijvingsvoorwaarden hebt voldaan).
 • Heb je een negatief studiekeuzeadvies maar heb je je vóór 1 mei 2019 voor het eerst aangemeld in het hoger onderwijs voor studiejaar 2019-2020, dan mogen we je niet weigeren voor de opleiding (mits je ook aan alle andere inschrijvingsvoorwaarden hebt voldaan).
 • Heb je een negatief studiekeuzeadvies en heb je je ná 1 mei 2019 voor het eerst aangemeld in het hoger onderwijs voor studiejaar 2019-2020, dan mag je niet starten met de opleiding.

Aanvullende documenten

Mogelijk hebben we nog een aantal aanvullende documenten van je nodig om aan alle inschrijfvoorwaarden te voldoen. Je ontvangt hierover dan apart bericht van het Student Service Centre. Lever de gevraagde documenten uiterlijk 31 augustus 2019 weer bij ons in.

Betaling
Rond mei krijg je een e-mail betreffende het betalen van je collegegeld. We zullen je vragen een digitale machtiging af te geven via Studielink (www.studielink.nl). Deze actie dient in verband met de administratieve verwerkingstijd bij voorkeur vóór 31 juli 2019 gedaan te zijn en anders uiterlijk 31 augustus 2019.

Ben je definitief ingeschreven, dan ontvang je hierover een e-mail. Ook staat op je persoonlijke pagina in Studielink (www.studielink.nl) dat je ingeschreven bent.

Kan ik in termijnen betalen en op welke data wordt het collegegeld geïnd?

Voor collegejaar 2019-2020 gelden de volgende inningsdata:

 • Betalen in 1 termijn: het collegegeld wordt afgeschreven op 26 september 2019.
 • Betalen in 5 termijnen: het collegegeld wordt afgeschreven in 5 gelijke delen op 26 september 2019, 26 november 2019, 27 januari 2020, 26 maart 2020 en 26 mei 2020.

In de eerste termijn wordt er € 24,- administratiekosten bij opgeteld.

Zijn er mogelijkheden voor een verkort of versneld traject of voor vrijstellingen?

Heb je je voor het eerst voor een nieuwe opleiding bij Van Hall Larenstein aanmeld, dan word je in eerste instantie toegelaten tot het eerste jaar als je toelaatbaar bent. Het Student Service Centre neemt je inschrijvingsverzoek in behandeling maar doet geen uitspraken over je eventuele vrijstellingen of verkorte/versnelde trajecten.

Ben je toelaatbaar tot het eerste jaar en van mening dat je vrijstellingen kan krijgen? Neem dan contact op met de examencommissie van je opleiding. Zij zullen je meer informatie geven over de procedure.

Wat is het adres van Van Hall Larenstein?

Leeuwarden
Bezoekadres: Agora 1, 8934 CJ, Leeuwarden
Pstadres:Postbus 1528, 8901 BV, Leeuwarden

Velp
Bezoekadres: Larensteinselaan 26-A, 6882 CT, Velp
Postadres: Postbus 9001, 6880 GB, Velp

Hoe kan ik een Student Card aanvragen?

In de eerste lesweek maken we pasfoto's zodat wij een Student Card voor je kunnen laten maken. Waar en wanneer staat in je rooster vermeld. Je hoeft dus niet zelf een pasfoto aan te leveren. Je krijgt bericht als je je Student Card kunt afhalen.

Kan ik aan twee verschillende instellingen tegelijkertijd opleidingen volgen?

Je kunt aan twee instellingen in het hoger onderwijs tegelijkertijd een opleiding volgen. Je schrijft je dan in via Studielink (www.studielink.nl) voor deze opleidingen. Als je als student staat ingeschreven en je betaalt het wettelijke collegegeld, dan hoef je maar eenmaal collegegeld te betalen. Je overhandigt dan bij de inschrijving aan de andere instelling een zogenaamd 'Bewijs van Betaald Collegegeld' (BBC), aan te vragen bij de studentenadministratie van de instelling waar je het collegegeld hebt betaald. Hiermee word je vrijgesteld van betaling van collegegeld aan de andere universiteit of hogeschool.

Hoe zit het met studiefinanciering, ov reisproduct, lenen?

Voor meer informatie hierover verwijzen we je naar www.duo.nl/particulier/student-hbo-of-universiteit.

Hoe kan ik mijn correspondentieadres wijzigen?

Mocht je een adreswijziging hebben, dan kun je deze via Studielink (www.studielink.nl) wijzigen. De wijziging is dan zowel bij Studielink als bij ons Student Informatiesysteem bekend.

Hoe kan ik mijn officiële woonadres wijzigen?

Woon je in Nederland, dan wijzig je je officiële woonadres bij de gemeente waar je woont. Als je met DigiD in Studielink inlogt en toestemming hebt gegeven voor verificatie van je gegevens, dan wordt het officiële woonadres door de gemeente via Studielink aan ons doorgegeven.

Woon je in het buitenland, dan dien je zelf je adres via Studielink (www.studielink.nl) aan te passen.

Welke studentenverenigingen zijn er?

Zowel Leeuwarden als Velp/Arnhem kennen een bruisend studentenleven!

Leeuwarden
Studentenvereniging Osiris is aangesloten bij Van Hall Larenstein. Andere studentenverenigingen kun je vinden via www.leeuwardenstudentcity.nl.

Locatie Leeuwarden kent ook nog vijf studieverenigingen, namelijk:

 • Reholitas, verbonden aan de opleiding Voedingsmiddelentechnologie
 • Medusa, verbonden aan de opleiding Kust- en Zeemanagement
 • Lucentis, studievereniging voor de unit Life Science & Technology
 • Hallieu, verbonden aan de opleiding Milieukunde
 • Animoso, Verbonden aan de opleiding Diermanagement
 • Mercator, verbonden aan de opleiding Management van de Leefomgeving

Velp
Locatie Velp kent twee studentenverenigingen: Arboricultura en Quercus.
Daarnaast heeft Velp een algemene studievereniging LaarX

Hoe en wanneer kan ik mijn inschrijving annuleren?

Je kunt je inschrijving nog voor 1 september annuleren. Dit kun je regelen door via Studielink je inschrijving in te trekken. Na 1 september kun je je alleen nog uitschrijven.

Krijg ik geld terug als ik mijn inschrijving annuleer?

Als je je inschrijving vóór 1 september hebt geannuleerd, heb je recht op teruggave van het collegegeld dat je al hebt betaald. Graag een e-mail met het verzoek om teruggave sturen naar inschrijvingen@hvhl.nl met daarin je studentnummer en naam.

Kan ik op een ander moment dan 1 september starten met de opleiding bij hogeschool Van Hall Larenstein?

Van Hall Larenstein heeft maar 1 regulier instroommoment, namelijk 1 september. Wil je op een ander moment instromen, dan moet je hiervoor een goede reden hebben. Meld je dan aan via Studielink en mail naar  inschrijvingen@hvhl.nl met het verzoek dat je graag het formulier 'Inschrijving na 1 september' wilt ontvangen. Hierop geef je je motivatie aan die door diverse partijen binnen de hogeschool wordt beoordeeld.