Excursies over onze leefomgeving als bijscholing voor docenten


Bent u docent in het voortgezet onderwijs in een natuurwetenschappelijk of en maatschappijgerelateerd vak? Geeft u natuurkunde, scheikunde, aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, maatschappijleer of natuur en techniek? Dan kunt u met een van de excursies van hogeschool Van Hall Larenstein uw kennis over onze leefomgeving actualiseren. In deze excursie gaan we samen op zoek naar aanknopingspunten voor actueel en authentiek onderwijs.

De excursies worden aangeboden aan een kleine groep van maximaal 8 personen onder leiding van landschapsdeskundige Dan Assendorp, docent bij de opleidingen Land- en Watermanagement, Bos- en Natuurbeheer, Tuin- en Landschapsinrichting en Management van de Leefomgeving. Naast het gebied dat bezocht wordt en het onderwerp dat centraal staat tijdens de excursie, is er veel aandacht voor het ontwikkelen en uitwisselen van ideeën voor nieuw en uitdagend onderwijs. Bij de excursies is altijd een uitgebreide excursiegids digitaal beschikbaar die ook, met een juiste bronvermelding, gebruikt mag worden in het onderwijs.

Praktische zaken

De excursies zijn kosteloos, maar er wordt wel verwacht dat men zelf voor eten en drinken zorgt. Daar waar gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer is dat voor eigen rekening. U kunt zich aanmelden voor deze excursies bij docent Dan Assendorp, telefonisch (026 36 95 805) of per mail aan dan.assendorp@hvhl.nl. Ook voor nadere informatie kunt u van dit mailadres gebruik maken.

1. Landschap en water

In de kop van Noord-Holland maken we met een kleine personenbus een rondrit langs vele uiteenlopende vormen van historisch en actueel waterbeheer. Waterveiligheid en droge voeten in de loop van de geschiedenis staan centraal en we kijken naar dijken, sloten, molens, gemalen, natte en droge infrastructuur, kustverdediging en de relatie tussen het landschap en de specifieke vorm van waterbeheer. Naast aardrijkskunde en geschiedenis is er ook aandacht voor de waterkwaliteit, ecologie en weg- en waterbouw.

Datum en tijd: vrijdag 4 oktober van 9:30 tot 17:00 uur
Start- en eindpunt: Motel Akersloot.

2. Ontginning en stadsontwikkeling

In Amsterdam bestuderen we wandelend en met het openbaar vervoer de verschillende fasen van ontginning en stadsontwikkeling, van de vroegste agrarische ontwikkeling in het veenlandschap tot de huidige multifunctionele stad. Waterbeheer, handel, transport, wonen, bestuur en recreatie zijn maar een kleine greep uit de complexe functiemix van de stad. Ook de unieke relatie tussen stad en platteland ten noorden van Amsterdam wordt te voet toegelicht. Sociale, fysische en historische geografie komen allemaal uitgebreid aan bod, maar ook historische en moderne technieken van transport en waterbeheer zijn aandachtspunten. In de kantlijn kijken we ook naar de ecologie van de stad.

Datum en tijd: vrijdag 13 december van 10:00 tot 16:00 uur
Start- en eindpunt: station Amsterdam Amstel, houd rekening met ongeveer 10 km wandelen.

3. Mens en landschap

In het oostelijk en noordelijk zandgebied en aansluitend het noordelijk zeekleigebied maken we vanuit een kleine personenbus kennis met de wijze waarop de mens reeds sinds de prehistorie de uitdagingen van het landschap overwon. Uiteenlopende zaken als historische bouwkunde, ecologie, hydrologie en nutriëntenhuishouding blijken via de mens toch meer met elkaar te maken hebben dan je in eerste instantie zou denken. De focus van de excursie ligt vooral op het gebruik van het landschap van de prehistorie tot de Nieuwe Tijd. Daartoe bezoeken we een historisch stadscentrum, traditionele agrarische dorpen en ontginningen, hunebedden, verdedigingswerken en een terp. De excursie lijkt vooral geschiedkundig te zijn, maar een gedegen kennis van geografie, water en ecologie bevordert het begrip voor de te bezoeken excursiepunten en hoe de mens de uitdagingen van het landschap is aangegaan.

Datum en tijd: vrijdag 20 maart van 9:00 tot 17:00 uur
Startpunt: station Deventer.
Eindpunt: station Groningen