Opleiding: Master of Science
Locatie: Velp (bij Arnhem)
Opleidingsduur: 1 jaar
Taal: Nederlands
Soort: Voltijd

Duurzame Gebiedstransities (master voltijd)

Zonnevelden, windmolenparken, stikstof, biodiversiteit, waterhuishouding, natuurbehoud, economie, woningbouw, recreatie, landbouw… Het is druk in het landelijk gebied. Er speelt van alles. Allemaal bijwerkingen van de klimaatverandering. Een verandering in het landschap en leefomgeving is dan ook onvermijdelijk. En dat vraagt om experts. Een regisseur van de toekomst, van de toekomstbestendigheid van het landelijk gebied: de master Duurzame Gebiedstransities.

Jij wordt de regisseur van de toekomst

In deze master staan duurzame gebiedstransities centraal. Transities zijn nodig om ons landschap en onze leefomgeving leefbaar te houden en duurzaam te ontwikkelen. Als je daarvoor aan de slag gaat, krijg je te maken met verschillende voorwaarden. Zo kan een duurzame transitie in een gebied pas slagen wanneer alle belanghebbenden betrokken zijn en participeren. Daarnaast is het van belang dat je uitgaat van de landschappelijke structuren en van het natuurlijk systeem. Dus inclusief het bodem-, water- en ecosysteem.

Je wil werken aan zowel ruimtelijke, economische als sociaal-maatschappelijke veranderingen. Dat kan alleen binnen de mogelijkheden die het gebied en de sociale infrastructuur bieden. Daarbij houd je rekening met de belangen van verschillende stakeholders, zoals gebruikers, eigenaren, beheerders, bestuurders en investeerders. Je zorgt voor een passende participatieaanpak. Met jouw deskundigheid werk je vooral op procesniveau aan je uiteindelijke doel: het landelijk gebied klaarmaken voor de toekomst.

Praktijkgericht

In deze masteropleiding werk je aan het behalen van drie leeruitkomsten: actieonderzoek, transitiemanagement en  persoonlijke en professionele ontwikkeling. Actieonderzoek is een aanpak voor praktijkgericht onderzoek waarbij je actie en onderzoek combineert. Zo ontwikkelen we nieuwe kennis en verbeteren we tegelijk de praktijk. Onder transitiemanagement verstaan we richting en sturing geven aan een transitieproces. Het verder ontwikkelen van vaardigheden en het verder groeien in je rol als regisseur staan centraal bij persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Meer informatie of contact?

Benader voor meer onze informatie over deze master Emiel Helmink via [email protected].

Brochure downloaden? Klik hier!
Schrijf je in via Studielink Klik hier!