Studieprogramma

Studieprogramma River Delta Development

De master River Delta Development is een joint degree van de HZ, Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) en Hogeschool Rotterdam. De drie hogescholen streven ieder hoogwaardig onderwijs na dat je voorbereidt op een veranderend werkveld en nauw verweven is met de beroepspraktijk en praktijkgericht onderzoek. Je ontwikkeling tot facilitator of change in deltagebieden wereldwijd staat centraal.

Intensieve kick-off

Je start je masteropleiding met een intensieve introductie van een maand. In die maand leer je je medestudenten, docenten en lectoren kennen en word je ondergedompeld in de delta tijdens een excursie van een week. Daarna ga je die ervaringen gebruiken om het hele deltasysteem te analyseren en te bekijken welke rol jij zou willen spelen in de deltasector. Vervolgens schrijf je een persoonlijk leerplan begeleid door je coach. De kick-off vindt plaats bij de HZ in Middelburg.

Leren in deltasystemen

Na de kick-off volgt een introductie op het deltasysteem Kust, ook bij de HZ. Je werkt in Living Labs met wekelijks een dag op de hogeschool waarin lessen, coaching en reflectie plaatsvinden. Na vijftien weken onderzoek sluit je deze periode af met een evaluatieweek waarin assessments over je eigen onderzoek plaatsvinden, in relatie tot de gehele delta en de vraagstukken die daar spelen. Ook ga je, onder begeleiding van docenten, samen kijken hoe ieders onderzoek in het geheel van het deltasysteem past. Daarna volgt een soortgelijk blok over Riviersystemen (bij HVHL in Velp) en vervolgens over Stedelijk water (bij Hogeschool Rotterdam). De drie blokken - waarin je kennis opdoet over kust, zee en rivier (met biologie als basis), werkt aan onderzoeksvaardigheden en je persoonlijk en professioneel ontwikkelt - duren in totaal zeventien weken per hogeschool.

 
  Voorbeeld curriculum Master River Delta Development
 

Year 1 (46 EC's)

Introduction (1 month)

Middelburg

 • Introduction into riverdelta systems
 • Excursion
 • System analysis
 • Transition theories
 • Case study
 • Learning plan

6 EC

Semester 1 (17 weeks)

Coastal systems (Middelburg)

 • Insight into coastal systems 5 EC
 • Research in Living Labs including coaching, transition and intervention 15 EC
 • Assessment

Semester 2 (17 weeks)

Fluvial systems
(Velp)

 • Insight into fluvial systems 5 EC
 • Research in Living Labs including coaching, transition and intervention 15 EC
 • Assessment
Year 2 (44 EC's)

Semester 3 (17 weeks)

Urban systems (Rotterdam)

 • Insight into urban systems 5 EC
 • Research in Living Labs including coaching, transition and intervention 15 EC
 • Assessment

Final phase (3 weeks)

Rotterdam

 • Final assignment
 • Conference presentation
 • Oral assessment

24 EC

 

 

Eindevaluatie

Na afronding van de drie blokken is er een eindfase van 17 weken, waarin je een eindproduct vervaardigt en presenteert. Afsluitend worden de laatste, integrale competenties afgetoetst door middel van een portfolio en een mondeling eindassessment. De eindfase vindt plaats bij of HVHL of HZ.

Docententeam

De master River Delta Development leidt op tot een Master of Science (MSc). Om het academisch niveau van de masteropleiding te borgen wordt een Academic Board ingesteld, onder meer bestaande uit hoogleraren. De diverse onderzoeksprojecten worden aangeleverd en beoordeeld door lectoren in samenwerking met docenten. Er werken veel gepromoveerde docenten in de master en de meest recente wetenschappelijke inzichten worden gebruikt. Je docenten en lectoren hebben actuele kennis van de vakinhoud en van de context van het beroep waartoe je wordt opgeleid. Ze zijn deskundig ten aanzien van pedagogiek en didactiek en kennen hun studenten, zodat je optimaal wordt begeleid. Twee lectoren zijn ook verbonden aan universiteiten (Rijksuniversiteit Groningen en Radboud Universiteit Nijmegen). Daarnaast is er een samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam en met de Technische Universiteit Delft.