Studieprogramma

Studieopbouw

Het onderwijsprogramma van de master Duurzame Gebiedstransities is opgebouwd uit 4 periodes van elk 15 studiepunten (EC).

Voorbeeld studieopbouw:

Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

1

Oriëntatie
(15 EC)

Transitielandschap
(15 EC)

Transitie in Actie
(15 EC)

Transitieadvies
(15 EC)

 

 

 

Elke periode sluit je af met een digitaal portfolio. Dit portfolio is een werkdocument dat je telkens aanvult met wat hebt bijgeleerd in de gevolgde periode. Portfolio’s worden afgerond met een niet-behaald, behaald of excellent. Je eindportfolio sluit je af in periode 4.

In het programma en dus ook in de toetsvormen staat de ontwikkeling van jou als student naar professional centraal.

Het afstudeerprogramma van de master Duurzame Gebiedstransities omvat dus alle onderwijseenheden en is tezamen 60 EC.